Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Dife i detri en lakaz St Louis Dife in konpletman detri en lakaz de lasanm Stevenson Delhomme Road, St Louis tar yer apremidi. Dapre en zofisye Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz, ti ver 4.30 apremidi letan zot ti vwar gro lafimen nwanr depi kot zot stas |14 September 2021

Dife i detri en lakaz St Louis  Dife in konpletman detri en lakaz de lasanm Stevenson Delhomme Road, St Louis tar yer apremidi. Dapre en zofisye Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz, ti ver 4.30 apremidi letan zot ti vwar gro lafimen nwanr depi kot zot stas

Dife in konpletman detri en lakaz de lasanm Stevenson Delhomme Road, St Louis tar yer apremidi.

Dapre en zofisye Lazans Servis Tenny Dife ek Sovtaz, ti ver 4.30 apremidi letan zot ti vwar gro lafimen nwanr depi kot zot stasyon e zot ti deswit deplase avan menm ki zot ti ganny okenn lapel piblik.

I dir deswit zot ti mobiliz trwa masin ek nef zonm pour al konbat sa dife e esey protez lezot lakaz obor.

I dir ti pran zot anviron wit (8) minit pour met sa dife anba kontrol e 45 minit pour tenny li konpletman.

Msye Winston Laurence, ki ti zofisye responsab sa loperasyon, i dir ti napa personn kot sa lakaz ler sa dife ti pran me bann vwazen ti’n esey koste pour retir enpe keksoz dan lakaz ler zot ti vwar dife me pa bokou akoz sa dife ti tro entans.

Dapre rapor zis de adilt – en msye avek son garson – ki ti reste dan sa lakaz e zot in perdi tou zot keksoz.

Lanket in konmanse pour determin vre lakoz sa dife.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre en pe dega okazyonnen par sa dife.

 

Marie-Anne Lepathy

Portre: Thomas Meriton

 

 

More news