Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

STC RRP Quiz |22 July 2021

Kestyon Nimero 1

 

STC RRP i en kanpanny ledikasyon, enn parmi bann zefor nasyonal dan demars pour fer desann pri lavi.

Sa kanpanny i vize ver tou Seselwa avek bi pour:

  1. Obliz tou marsan pour vann menm pri ki STC pe vann.
  2. Donn kliyan lenformasyon lo bann servis ki STC pe ofer lo Mahe, Praslin ek La Digue.
  3. Sansibiliz kliyan lo bann prodwi STC RRP pour zot kapab fer le meyer swa e osi permet zot pli byen kapab fer zot bidze.
  4. Kree plis lavant pour STC ek bann lezot boutikye.

 

Partisipan i ganny demande pour anvoy zot larepons ek zot non konplet, nimero telefonn lo sa ladres email swivan: marketing@stcl.sc oubyen anvoy en teks lo enn ant sa de nimero : 2715048 / 2815033.

Tiraz pou fer landman e tou gannyan pou ganny kontakte pour vin kolekte zot pri ki en goodie bag.

More news