Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Fisheries and Agriculture

Fermye lo Praslin i aprann nouvo teknik pour tay e fer proven lo bann plant |04 April 2019

Fermye lo Praslin i aprann nouvo teknik pour tay e fer proven lo bann plant

En dizenn fermye lo Praslin in resaman aprann plis lo la fason pour okip zot bann pye fri, partikilyerman pour tay zot plant e fer proven an servan serten teknik diferan.

Sa ti a traver en pti latelye organize par lazans lagrikiltir lo laferm Msye George Albert, Amitié.

Se Hiben Serret, teknisyen sinyor kot sant resers lagrikiltir Anse Boileau, ki ti pe diriz sa latelye kot i ti partaz son konesans avek sa group fermye byen antouzyastik ki ti pe partisip aktivman. Bann fermye ti ganny sans vwar bann meyer metod pour tay zot plant pour asir pli bon rekolt ensi ki en fason diferan pour fer proven e sa an servan 'aluminium foil' olye plastik ki tradisyonnelman ganny servi.

Sa nouvo teknik ki Msye Serret i dir zot in aprann swivan bann lesanz avek Departman Lagrikiltir Renyonnen, i aparaman pli fasil pour antreprann ensi ki pli vit pour ganny rezilta.

Sa latelye ki ti pe plito target bann fermye ki plant fri, ti osi en loportinite pour sa bann fermye esanz lide e agrandi zot konesans sirtou lo meyer metod konbat bann pest ensi ki ogmant rekolt.

«Nou vreman satisfe ki bann fermye in reponn nou lapel e montre bokou lentere dan sa latelye,» Jim Denis, extension officer kot lazans lagrikiltir lo Praslin ti fer resorti

Sa aktivite i mars anliny avek zefor Minister Lapes ek Lagrikiltir pour ankouraz popilasyon Seselwa pour annan en pti zarden kot lakour e pour konsonm bann manze prodwi lokalman.

Nou prezant zot serten portre tire pandan sa latelye.

 

Lartik ek portre par Nadia Bedier

 

 

More news