Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Environment

Rezerv Vev lo La Digue i vin premye park nasyonal terest |08 July 2019

Rezerv Vev lo La Digue i vin premye park nasyonal terest

Seremoni koup riban pour deklar reouvertir sa rezerv

Rezerv Vev lo La Digue in reouver avek en nouvo vizaz. Sa i swiv travay reparasyon ki’n deroul pandan enn an. Louvertir ofisyel sa rezerv ki anba zesyon Lotorite Park Nasyonal Sesel (SNPA) ti fer semen pase dan prezans sef egzetiv SNPA Selby Remy, direkter zeneral pour lanvironnman Marie-May Muzungaile, manm Lasanble Nasyonal pour La Digue ek bann zil pros, Noline Sophola, travayer sa rezerv parmi lezot envite.

Sa rezerv ki ti ofisyelman ouver pour premye fwa an 1982 i aprezan annan en nouvo larantre, ban pour bann viziter, bord demarkasyon, fasilite twalet, ‘bird bath’ dan laform en fey, en kyosk kreol, bann santye in ganny netwaye e byento en pli gran ‘board walk’ pou ganny enstale.

Sant lenformasyon ki ti fermen pandan sa dernyen de mwan pour reparasyon mazer i aprezan reouver anba en nouvo non - ‘Abraham ‘Oliverne’ Niole information Centre’. Sa i pour onor Msye Abraham ‘Oliverne’ Niole ki ti premye anplwaye sa rezerv. En Digwa byen fyer ki ti dedye bokou son letan dan konservasyon vev ek bann lespes andemik dan sa rezerv depi lannen 1970.

En legzibisyon ti’n ganny monte an son loner e sete son garson, Jonny Niole, ki ti ganny loner koup riban e devwal plak sa batiman akote Msye Remy.

Rezerv in osi vin enn ki peyant pour bann etranze; en fre admisyon R150 i aprezan aplikab.

Dan son ladres pour bann envite Msye Remy ti fer resorti ki rezerv Vev i premye park nasyonal terest ki peyant e i pe abrit enn bann lespes pli an danze dan nou larsipel. “Berso Vev i isi lo La Digue e resaman serten ti ganny entrodwi lo zil Curieuse dan zefor pour protez sa lespes. I enportan ki nou protez nou biodiversite dan son leta natif e sa i osi servi konman en latraksyon touristic,” Msye Remy ti dir.

Msye Remy ti osi fer resorti ki louvertir sa rezerv i selman en konmansman.

“I’n annan bokou progre pour fer rezerv vin en platform kot viziter i kapab byen repose. Byento i annan plan pour agrandi rezerv. Sa pou enkli partisipasyon piblik dan en plan amenazman ki pou konmanse sa lannen,” Msye Remy ti azoute.

I ti remersye bann anplwaye ki’n fer bann travay reparasyon e donn mansyon spesyal pour en lekip travayer anba Unemployment Relief Scheme (URS) ki’n konstrir kyosk kreol par zot prop linisyativ.

“Sa i demontre zot talan e mon ti a profite pour ankouraz lezot lorganizasyon pour donn en sans sa bann endividi pour develop en metye,” Msye Remy ti dir.

Lo son kote, Madanm Muzungwaile ti felisit lekip SNPA ki’n antreprann sa travay e partaz son swe ki kominote La Digue i travay avek SNPA pour soutenir rezerv.

“Sa rezerv i non selman en sanktyer pour Vev me pour lezot lespes osi. Alors i enportan ki nou mentenir li e permet bann zanfan apresye nou biodiversite,” i ti dir.

Onorab Sophola li in dekrir sa louvertir konman en moman istorik kot La Digue i resevwar en Lar son biodiversite e ankouraz bann etidyan prezan pour servi li pour zot resers ek lezot aktivite edikasyonel.

Onorab Sophola, ki osi zanfan sonnyen Msye Abraham ‘Oliverne’ Niole, ti aksepte en koko de mer lo lapar Madanm Niole ki ti absan dan sa seremoni pour rezon lasante.

 

Teks: Nadia Bedier

Portre: Romano Laurence

More news