Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Fisheries and Agriculture

En konversasyon avek Msye Andre Labrosse alokazyon lazournen mondyal pour manze |16 October 2020

En konversasyon avek Msye Andre Labrosse alokazyon lazournen mondyal pour manze

«Sa ki nou prodwir nou menm lokalman i pli bon pour nou lasante»

 

Alokazyon lazournen mondyal pour manze ki tonm ozordi le 16 Oktob, Minister Lapes ek Lagrikiltir i fer en konversasyon avek Msye Andre Labrosse, enn parmi bann travayer pli ansyen ki pe travay avek Lazans Lagrikiltir.

Souvannfwa nou antann dir ki travay dan lagrikiltir pa en metye ki pour tou dimoun e fodre ou’n byen kontan sa sekter pour kapab travay ladan. Pour Msye Andre Labrosse sa parol i en fe, akoz in travay dan sekter lagrikiltir pour 40-an. I ti konmans son karyer kot Sant Resers ek Devlopman Lagrikiltir ki sa letan ti baze Grand Anse Mahé, le 5 Zanvye 1980 a laz 16-an. Apre sa sant resers ti bouz Anse Boileau kot i ankor ete konmela. Sa letan Msye Labrosse ti travay konman en ‘field worker’ e i dir ki in travay partou Mahé dan son karyer avek sa lazans.

Pour Msye Labrosse, depi byen zenn lagrikiltir in dan son disan akoz lafason ki in ganny elve an grandisan.

«Mon manman ti fer sa louvraz…ti annan en laferm bef Grand Anse sa bann letan e i ti kontan dir mwan al avek li pour al koup zerb… Ler mon’n konmans tenir sa gran kouto la mon’n trouv en keksoz ki atir mwan e evantyelman mon’n al anploye dan sa sekter.»

Msye Labrosse i dir ki dan lagrikiltir i annan bokou defi, me pa sa ki’n dekouraz li pour kite e al travay en lot landrwa menm si i anann bokou son bann koleg travay ki’n fer. An fet in dir se bann zanmi ki in fer dan travay menm ki’n ankouraz li pour reste avek Lazans Lagrikiltir e si ti napa zot i pa krwar i ti pou reste tou sa letan.

«Letan mon ti fek antre travay louvraz ti vreman dir akoz sa bann letan nou ti pe travay ziska tar me mon’n tenir…later ti annan en kantite pour plant lo la me apre en serten letan tousala in sanze…lagrikiltir in tonbe…me si nou kontinyen al ki mannyer nou pe ale la avek sa minis ki la mon krwar nou pou kapab retourn lo nou lipye.»

Pandan sa semenn ‘Seychelles Food Week’ Minister Lapes ek Lagrikiltir in lans de gran proze nasyonal pour ede dan sekirite alimanter pei. Sa i proze National Orchard kot bann plan fri in ganny plante lo 10 a 15 ektar later Montagne Posée, e progranm La Semence, Youth Farming Enterprise kot 12 zenn in ganny selekte pour ganny en morso later lagrikiltir pour devlope.

Msye Labrosse i dir i annan lespwar ki sekter lagrikiltir pou prospere Sesel, si i annan dimoun ki pe ankouraze e persevere dan sa domenn. I dir ki dan son lopinyon sel fason pour sa arive se si plis later i ganny donnen pour fer lagrikiltir lo la e osi si bann fermye i servi zot later 100% pour prodwir manze lokal.

«Plito nou prodwir nou keksoz pour nou ki nou enporte. Lontan nou ti manz nou prop fri ek legim e nou ti napa bann maladi parey kanser ek tansyon…sa ki pe vini sorti aletranze ki pe detri nou.»

Pli gran lenkyetid Msye Labrosse se ki i pa vwar bokou zenn pe antre dan lagrikiltir e i annan lafreyer ki ler bann dimoun parey li ki’n travay sitan bokou letan dan sa sekter i pran zot retret, pou napa larelev.

I dir ki fleo drog ek lalkol i annan en gran kontribisyon dan sa problenm, kot bann zenn aprezan pa oule fer louvraz ki rentan.

Me toudmenm li i pe fer son par, i pe ‘mentor’ son garson 17-an ki’n lekol lagrikiltir ek ortikiltir pour konmans debourye dan zarden kot lakour pandan wikenn, e evantyelman fer debrouy en morso later lagrikiltir pour konmans prodwir manze pour pei.

«Mon vwar i annan sa lentere ki en bon zafer dan plas i pe antre dan bann frekantasyon partou…mwan mon pou kontinyen siport li.»

Msye Andre Labrosse i enn parmi plizyer travayer Lazans Lagrikiltir ki annan plis ki 30-an servis dan sa sekter. I annan 57-an, 6-an avan i ariv laz retret e pour le moman i pa ankor deside ki i pou fer ler i deside aret travay.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre Myse Labrosse pe debourye lo son laferm.

 

Lartik ek portre: Minister Lapes ek Lagrikiltir

 

 

More news