Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Environment

Renyonnen, Seselwa i diskit, reflesir lo lenpak sanzman klima, zesyon salte |25 October 2019

Ki mannyer Larenyon ek Sesel i kapab travay ansanm lo bann proze ki pou minimiz lenpak sanzman klima e osi redwir kantite salte ki al fini lo landfill, ki bann bon pratik ki dimoun lo sa 2 zil pe fer pour ede byen zer e redwir salte, lenportans edik dimoun pour triy zot salte ti parmi plizyer size ki en group Renyonnen ek Seselwa diferan laz ti partaze, diskite e reflesir lola yer bomaten dan en rankont ki ti fer kot Sant Konferans Enternasyonal.

Sa group sorti lavil La Possession ek lavil St Paul Larenyon i isi envite par Mer Lavil Victoria Msye David Andre dan kad selebrasyon Festival Kreol e osi atraver zot korperasyon zimlaz ki distrik Bel Air i annan avek sa de lavil.

Parmi bann dimoun ki ti lo panel pour partaz zot leksperyans ek bann linisyativ ki zot pei i annan e pe travay lola pour adres sa bann size ti bann reprezantan sorti dan sa de lavil Larenyon e lo kote Sesel Msye Willy Andre, en gran spesyalis lanvironnman, osi byen ki sef egzekitif Lazans pour Zesyon Salte Msye Flavien Joubert.

Dan lasal ti annan bann zenn sorti dan diferan lenstitisyon skoler e osi en group 3enm-az ki ti’n vin zwenn avek bann Renyonnen.

Letan i ti adres bann dimoun ki ti prezan, Mer Lavil Victoria Msye David Andre ti fer resorti ki i annan deza plizyer lannen ki Victoria ek La Possession pe travay ansanm.

“Mon tre kontan ki nou’n kapab annan en tel rankont pour diskit lo plizyer size ki annan pour fer avek lanvironnman, sanzman klima, zesyon salte ki tous nou tou. Sa i en sans tre enportan pour permet nou diskite, partaz nou lekperyans, reflesir lo bann mezir ki nou kapab pran dan lavenir,” Msye Andre ti dir.  

Bann dimoun ki ti prezan – zenn konman aze sorti dan sa de zil – ti kapab partaz fason zot pe zer zot salte e kwa ki zot pe fer an term resiklaz.

Msye Allain Deliron, ki travay dan biro mer lavil La Possession dan servis korperasyon enternasyonal, ti koz brefman lo en proze ki son lavil pe fer avek Victoria ki ekspekte abouti byento e sa i annan pour fer avek met bokou plis lanfaz lo triyaz salte.

I ti dir i enportan ki dimoun i ganny edike pour pran labitid depi zanfan pour triy salte akoz nou prodwi sitan bokou salte ki nou oblize trouv fason pour byen zer e redwir otan ki nou kapab salte ki nou prodwi an rezilta nou konsonmasyon.

I ti ensiste ki bann zenn i bezwen serye e pran anmen zesyon salte pour en lavenir avek mwens salte.

Deba ti enteresan e tre enteraktiv kot bann ki ti prezan ti partaz zot lide e aksyon ki kapab pran pour adres sa bann problenm devlopman.

More news