Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Selby Remy i lans son premye liv zistwar |22 March 2023

Selby Remy i lans son premye liv zistwar

Msye Remy pe otograf kopi son liv

En nouvo liv zistwar avek tit ‘Justin’ ekrir par Selby Remy in lanse ofisyelman.

Annefe sa i premye liv ekrir par Msye Remy.

Msye Remy ti ganny sans prezant son liv avek piblik dan en pti seremoni ki ti deroul kot Mize Nasyonal Listwar yer bomaten.

Prezan kot sa seremoni, ki ti ganny initye par NACF (Fondasyon Konsey Nasyonal pour Lar), ti Msye David Andre dan son rol konman sekreter zeneral NACF ek sekreter prensipal pour kiltir Madanm Cecile Kalebi ek lezot endividi ki’n pran par dan prodiksyon ek piblikasyon liv Msye Remy.

‘Justin’ i en proze personnel pour sa ekriven ki ti dir in pran li 3-an pour ekrir e pibliy son liv zistwar.

Dan son prezantasyon Msye Remy ti fer resorti ki ‘Justin’ i en liv pirman fiksyon ki baze lo en bankye ki ti ris me alafen zistwar i ti fini lo semen parey en mandyan.

Sa travay i tourn otour tenm ‘siperstisyon’ e Msye Remy ti eksplike ki in swazir sa tenm akoz siperstisyon i en realite dan nou sosyete e fer rezonnans avek realite aktyel ek bann preokipasyon dan lavi Seselwa.

Dapre Msye Remy sa liv pou enteres piblik akoz i’n deside enkorpor limour ek mister avek en bi divertisman pour tou laz lekter e donn en lot opsyon pour bann lekter ki apresye zistwar kreol ki ris avek tradisyon ek kiltir.

Msye Remy ti osi profit sa lokazyon pour remersye bann endividi ek lorganizasyon ki’n ed li pandan son proze. I ti premyerman remersye son fanmiy pour sipor ki zot in ofer li, Dr Penda Choppy ki’n ed li pour ekrir son liv. I ti osi remersye NISA press pour mizanpaz ek piblikasyon son liv e finalman NACF ek Madanm Labrosse pour zot sipor kontini pandan sa 3-an.

Pandan seremoni, Alicia Remy, fiy sa ekriven, ti lir en ekstre dan liv son papa pour donn bann envite en avan gou bann lentrig dan liv ‘Justin’.

Seremoni ti termin avek sinyatir liv ek prezantasyon par Msye Remy kopi son liv avek diferan endividi, lorganizasyon ek minister ki annan en lyen avek devlopman kiltir ek literatir dan Sesel. 

Dan son antretyen avek medya Msye Remy ti fer resorti ki enn son bann difikilte pandan prodiksyon ek piblikasyon sa liv sete bann prosedir pour ekrir e letan ki in pran li pour li kapab pibliy son liv.

I ti osi endike ki i kapab pibliy en lot liv zistwar dan milye lannen.

‘Justin’ pou kout R125 e pou anvant kot laboutik Antigone ek laboutik Mize Nasyonal Listwar.

 

Teks : Alexander Lepathy

Portre : Vidya Gappy

 

More news