Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Fisheries and Agriculture

Refleksyon bann peser alokazyon lasemenn dedye a lapes |24 November 2022

Refleksyon bann peser alokazyon lasemenn dedye a lapes

Franky David

‘Lapes pa zis en karyer me i en fason viv’ – Franky David (Takamaka)

 

«Mon fyer mon en peser. Mon annan 71-an e i en metye ki mon’n fer tou mon lavi. Mon pa kapab san pans lanmer. Peser i en kominote solid avek en ta defi.

«Mon rapel byen mon ti konmans lapes lo bann bato ki nou ti apel ‘lagel ouver’, ti napa kabin lo la. Lapli, loraz, soley, ti napa kouvertir. Mon rapel nou ti bezwen dormi dan fon bato, nou tal goni oubyen met plastik lo nou pour protez nou kont movetan. Sanmenm ki ti fer nou for. Sa bato ki mon ti konmans lapes lo la i apel ‘Laflanm’. Annefe i ankor la. I mouy kot laboutik Laskar, Anse Royale. Nou ti al lapes karang partou. Ti gou sa bann letan!

«Mon ankor pe lapes e mon kapab dir i kit mwan zenn e for. Selman i annan en ta difikilte. I mank sipor pour bann peser Anse Forbans.

«Mon ankouraz dimoun pour pran sa domenn. Lapes pa zis en karyer me i en fason viv. Si ou pran li serye e ou kontan li, i annan en ta valer ek prensip dan lapes. I annan en ta pour aprann lo lanmer.»

 

En kontribisyon Lotorite Lapes Sesel

More news