Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Lafwar lobze ek manze Afriken i anmenn lanbyans anvil |28 May 2022

Lafwar lobze ek manze Afriken i anmenn lanbyans anvil

Dimoun ki ti pas kot Camion Hall yer ti kapab aste e degiste en varyete lobze ek manze lokal osi byen ki Afriken, parmi lezot keksoz ki ti anvant dan en lafwar.

Sa lafwar ki ti dan kad bann aktivite FetAfrik, ti’n ganny organize par Lazans Lantrepriz Sesel (ESA) an kolaborasyon avek ‘Entertainment Zilwa’ ek Creative Seychelles.

Ti annan en ventenn partisipan dan sa lafwar kot avant ti bann diferan stil lenz osi byen bann ki ti lorizin Afriken, serten travay artizanal, manze toudsort kalite (lokal e Afriken), labwason lokal tradisyonnel (enkli kalou) parmi lezot labwason for e leze.

Parey kot tou lafwar bann vander fler, legim ek gro manze ti osi la pour montre zot bann keksoz ki zot in plante e ki ti anvant.

Dapre Allain Bacco, en manm ‘Entertainment Zilwa’ – sa lorganizasyon ki ti’n pran ansarz sa levennman – bokou dimoun, enkli touris, ti’n rann lapel kot Camion Hall yer pour vin aste bann keksoz ki ti anvant.

I ti fer remarke ki depi Covid-19 son lorganizasyon ki fer bann aktivite lwazir e mizikal pa’n kapab travay e la pour sa enn levennman zot vreman byen satisfye.

I ti azoute ki menm si sa lapli lo apremidi ti’n sey gat enpe lanbyans, sa pa ti’n marse akoz dimoun ti ankor la.

Parmi bann animasyon mizikal ki ti konmans dan lazournen, ti en moutya ki ti ganny fer ant 6er edmi e 7er edmi diswar. Apre sa mouya, lanbyans ki kontinyen ziska 10er avek lanmizik par DJ.

Sa lafwar i kontinyen ozordi depi 9er bomaten ziska 2er apremidi.

Apard aktivite FetAfrik kot Camion Hall ti osi annan kontinyasyon en aktivite dan menm kad lafet FetAfrik ki ti konmanse Zedi kot Mize Nasyonal Listwar, depi 9er bomaten, kot ti annan manze e lobze artizanal kreol e Afriken anvant. Yer sa aktivite ti ale ziska ver 4er edmi kot plitar in ti termin avek en animasyom mizikal ki ti ale ziska 6er diswar.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre enn de moman for sa aktivite kot Camion Hall.

 

Patrick Joubert

Portre par Thomas Meriton

More news