Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Creole

Levek Alain Harel i prezid lanmes Kreol kot lekol segonder Plaisance |30 October 2021

Levek Alain Harel i prezid lanmes Kreol kot lekol segonder Plaisance

Levek Harel, akonpannyen par Dyak Agathine ek Dyak Romeo, pe diriz lanmes kot Lekol Plaisance segonder yer (Portre : Louis Toussaint)

Lekol Plaisance segonder ti yer organiz en lanmes Kreol spesyal ki ti ganny prezide par Levek Katolik Alain Harel asiste par Dyak Louis Agathine ek Dyak Romeo.

Sa lanmes ti form parti bann aktivite ki ti ganny organize par Lekol Plaisance yer dan kad selebrasyon Festival Kreol.

I bon note ki lekol Plaisance segonder i premye lekol Sesel ki Levek Harel i ganny sans vizite depi ki i ti ganny konsakre Levek Port Victoria.

I ti dir avek lafoul etidyan ek ansennyan ki i en gran loner pour li ganny envite pour prezid lanmes e partisip dan bann lezot aktivite kot lekol pour sa lazournen.

Lanmes ti konmans par en sanson antre ‘Rasanble nou dan en sel lekor’, ki ti ganny dirize par lakoral lekol.

Pandan son lomeli, Levek Harel ti demann bann zenn pour reve pour konstrir en zoli lavi, en bon lavenir.

«Nou pa bann maryonnet, nou lavi i dan nou lanmen. Nou tou nou bezwen aprann en metye. Nou tou nou bezwen donn meyer de nou menm pour ki nou fer nou bann rev vin larealite,» Levek Harel ti dir dans son lapres.

«Bann ansennyan, bann staf ek bann paran i bezwen zot tou vin ansanm pour ed zot devlop zot kapasite, devlop zot talan e met zot a servis lezot pour konstrir en lemonn pli fraternel.»

I ti osi enterakte avek bann etidyan sa lekol avek en pti kwiz pour teste zot konnesans lo labib.

Enn bann moman pli markan sa lanmes ti ler lekol Plaisance ti prezant Dyak Agathine avek en kado pour remersye li pour tou son zefor ek devosyon avek sa lekol.

Dyak Agathine in deservi konman en ansennyan larelizyon kot lekol Plaisance segonder pour plis ki 20-an e i pe pran son retret konman en ansennyan.

Lazournen Kreol ti kontinyen kot lekol avek bann zwe tradisyonnel ek en spektak.

 

Elsie Pointe

More news