Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Creole

Liniversite Sesel i selebre lasemenn Kreol |12 October 2021

Liniversite Sesel i selebre lasemenn Kreol

Vis-Sanselye Perreau

Alokazyon Festival Kreol ki ganny selebre an Oktob sak lannen, Liniversite Sesel ti yer lans son lasemenn Kreol pour selebre nou kiltir ek idantite kreol anba tenm ‘Kreolite dan son Totalite’.

Sa aktivite pe ganny organize par komite etidyan Liniversite Sesel avek sipor ladministrasyon sa liniversite, Minister Ledikasyon ensi ki bann diferan sponsor.

Lansman ofisyel sa lasemenn ti deroul dan oditoryonm sa liniverite, Anse Royale, e ti ganny asiste par Minis pour Ledikasyon, Dr Justin Valentin, vis-sanselye Liniversite Sesel Joëlle Perreau ensi ki travayer, profeser ek etidyan Liniversite Sesel.

Sete vis-sanselye sa liniversite, Manmzel Perreau, ki ti deklar lasemenn Kreol ofisyelman ouver.

Menm avek en pandemik ki’n fors bann aktivitie Festival Kreol ganny anile ouswa organize lo en pli pti lanpler, Liniversite Sesel in prepar en lasemenn plen avek aktivite.

Bianca Mazorchi, vis-prezidan komite etidyan e koordinatris sa levennman, ti eksplike ki sa ativite pe ganny organize pour osi elev moral bann etidyan ki’n vwar zot lavi sosyal e sikolozik ganny afekte par sa pandemik.

“Botan i swiv move tan e soley i vin apre lapli. Nou konman konsey etidyan, nou’n servi sa kourt letan pour reflesir lo lenportans nou kiltir Kreol. Sa lasemenn Festival Kreol i en levennman ki nou, bann konsey etidyan, in fer pour anrisir e promot nou kiltir kreol e pour rann nou liniversite vivan,” Manmzel Mazorchi ti dir.

Lo son par, vis-sanselye Liniversite Sesel ti felisit komite etidyan pour son bon linisyativ e ti osi remersye Minis Valentin pour son prezans pour sa lansman.

“Sa semenn in ganny organize pour permet bann diferan group etidyan kot Liniversite Sesel selebre kreolite dan enn sa bann aktivite lo progranm. Sa fason ki zot in organiz sa semenn osi mon krwar i en keksoz egzanpler. I permet tou dimoun annan en pti moman pour selebre,” manmzel Perreau ti note.

Sa seremoni ti termin avek en ladans tradisyonnel e en lenvitasyon pour envite al regard e aste en pti gadyak dan lavant manze tradisyonnel andeor lo campus liniversite.

Progranm aktivite pandan sa semenn pe ganny fer avek tou ban prekosyon sanniter e pou enkli prozeksyon en film Kreol mardi, karaoke kreol son Merkredi e en aktivite kot partisipan pou kapab aprann ladans kanmtole e bann zwe tradisyonnel son Zedi.

Lavant manze pou kontinyen pandan lasemenn.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre enn de moman for seremoni lansman sa lasemenn.

 

Elsie Pointe

Portre par Thomas Meriton

More news