Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Sanson ‘Debout pou nou zanfan’ par Marathon Man pe fer sikse Rodrigues |29 July 2021

Sanson ‘Debout pou nou zanfan’ par Marathon Man pe fer sikse Rodrigues

Tou resaman in annan bokoudimoun e lorganizasyonki’neksprimkonsernlo bann ka labilo zanfane zotpe lite pour ki nou bann zanfan a nenportlazzotpli byen ganny proteze.

Enn bann group ki pe anmenn sa batay i bann artis e santerSeselwa ki pe servi zotformlar ki lanmizikpour pas bannmesaz for kont bann tel aktdeplorablo nou bann zanfan e zot bann drwafondamantal.

Marathon Man i enn sa bann artis ki pe vwarsikseisie osilozil Rodrigues avek son sanson ‘Debout Pou Nou Zanfan’, en single ki i ti ofisyelmanlanseapepre en mwan pase.

Sa morso reggaepe enplortou dimoun dan nou sosyete pour asire ki bann zanfan i ganny tou proteksyonneseserkont tou kalitelabi, tel pareypedofili e pour bann paranspesifikman, pour fer sir ki zot protez zot zanfan, defannzot a tou moman e toultan debout pour zot e fer zot grandi dan lanmour, latansyon e lafeksyon.

«’Debout Pou Nou Zanfan’ i en travay ki mon’nrikordeespesyalman pour radyo, e bann tel platformlo ki sa mesaz i kapab ariv kot en grannonmdimoun. Lesprideryer se pour pas en mesazedikasyonnel e en mesaz ki konsyan, pour ki manrmayki pli gran, e menm bann adilt i tann lavwa bann ki pli ptiakozpandansa bann dernyen letan, ti annan enpe sa bann ka ki pa normal pour nou gete e pour nou sosyete,» Marathon Man in diravekzournalSeychelles NATION.

Dapre li, bann artis i annan en granrol pour zwe pour pas bann mesaz e edeedikpopilasyon, olye zis fer lanmizik pour lanmizman.

Atraver sa sanson, Marathon Man pe osi ganny rekonnetandeor Sesel par bann kanmarad danlarezyon pli presizemanlozil Rodrigues, kot sa sanson pe fer sikseloradyoMBC Rodrigues FM.

«Pour mwan i en granachievement, akozisi Mahe nou pa pe vwar sa lenpakparey mon ti pe anvizazei pou gannyen. Annefe, enta dimoun in personnelmandir mwan ki sa i pli bon sanson pour sa lannen, akoz i servi pour sansibilizdimounlo bann topik ki enportan. I en loner e mon vremankontanki i pe ganny apresyeandeorSesel. Mon ti a kontan ki lanmizik ki pe pres en mesazpozitif i annan menm lenpakisi,» Marathon Man ti azoute.

Laura Pillay

More news