Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Education

Lazournen Zanfan 2021 |01 June 2021

Lazournen Zanfan 2021

Richie B pe perform son nouvo sanson avek en group zelev Mont Fleuri (Portre: Joena Meme)

‘Fer zanfan kado en sanson’

 

‘Fer zanfan kado en sanson’ i en nouvo kanpanny par Minister Ledikasyon pour ankouraz bann santer lokal pour konpoz bann sanson dedye a bann zanfan e ki koensid avek Lafet Zanfan ozordi.

Apard sansibiliz bann artis pour mazin bann zanfan ler zot pe konpoze, en lot bi prensipal sa kanpanny, ki pou ale ziska 2023, se pou annan en konpilasyon sanson ki bann zanfan zot kapab anmiz zot lekor avek pandan bann levennman enportan dan zot lavi tel ki zot lanniverser, premyer konmiyon, lakonfirmasyon, enkli bann aktivite kot lekol, parmi lezot.

Sa konpilasyon sanson pour zanfan i sipoze ranplas sa bann sanson ki ganny zwe pandan sa bann tel levennman e ki pa apropriye pour zanfan ekoute.

Sa kanpanny sansibilizasyon, ensi ki en logo ki pou al avek, ti lanse ofisyelman yer par Minis pour Ledikasyon, Dr Justin Valentin, dan en seremoni ki ti deroul kot Lenstiti Ledikasyon pour Ansennyan (Site).

Prezan kot sa seremoni ti sekreter prensipal pour ledikasyon, Odile de Commarmond, serten lezot o zofisye sa minister, serten ansennyan e serten etidyan sorti kot lekol primer Mont Fleuri.

“Nou pe lans en kanpanny pour demann bann artis ki letan zot pe konpoze pour mazin zanfan osi e fer bann sanson ki apropriye pour zot,” Minis Valentin ti dir.

I ti fer remarke ki bann zanfan zot form parti en gran group siporter bann artis e ki zot bann sanson i annan en gran lenflians lo bann zanfan.

Minis ti dir ki sa kanpanny i enn son lide ki in vin avek apre ki plizyer fwa kot in asiste bann aktivite dan plizyer lekol in rarman tann bann sanson zanfan ganny zwe.

I ti fer remarke ki kantmenm serten sanson zot tre byen ritme, zot pa ti apropriye dan sa bann letan la pour bann zanfan ekoute.

I ti dir ki bann zanfan i kontan ler i annan bann sanson ki vize ver zot e ki zot kapab anmize e dans avek.

Bann sanson lo sa konpilasyon zot sipoze pour bann zanfan zero ziska 16-an.

I ti lans en lapel avek nenport ki ki anvi ede, dan nenport ki fason, anver sa proze pour pa ezite vin devan.

Zisteman enn bann premye artis pour antre dan sa kanpanny ti Richie B ki’n dedye en sanson byen ritme dan en stil soukous avek tit ‘Lazournen bann Zanfan’ ki osi koensid avek Lazournen Zanfan ozordi.

Akonpannyen par sa group zanfan primer lekol Mont Fleuri, Richie B ti perform sa sanson pour premye fwa avek lodyans.

Sa kanpanny, ki pe ganny kordinen par en komite anba responsabilite Belinda Moncherry, en ansennyan, i ekspekte koleksyonn en dis sanson oubyen plis toulezan ziska 2023. Bann sanson zot kapab ganny konpoze dan nenport nou trwa lalang nasyonal.

I ti dir ki bann artis ki pou partisipe zot annan ziska le 26 Zen pour dedye zot sanson pour sa premye konpilasyon ki pou ganny lanse an Oktob 2021.

Manmzel Moncherry ti azoute ki zot bezwen plis sipor bann artis pour ede elev moral nou bann zanfan pour fer zot osi mazinen ki zot ankor zanfan.

I ti salye bann artis ki’n sant direkteman ou menm endirekteman lo zanfan; par egzanp, ‘Lespri i byen determinen’ par David Andre; ‘Pran letan’ par Octavie Prosper, ‘Donn li en rev’ par Patrick Victor, ‘Pran letan pour grandi’ par Marie Cecile Medor, ‘Pti larenn sega’ par Joenise Juliette, pour nonm enn de.

Manmzel Moncherry ti eksplike ki anvi Covid-19, zanfan pa pou ganny enkli pour partisip dan konpilasyon pour sa lannen me plitar ler sitiasyon sa pandemi i amelyore, zot pou ganny enkli atraver zot bann sanson ki zot in konpoze oubyen bann ki bann artis in donn zot pour sante.

Lo kote sa logo, Manmzel Moncherry ti eksplike ki i dan laform en lanmen semi abstre, reprezante par senk ledwa an not lanmizik. Parmi sa premye ledwa agos avek laform en zorey ek en not lanmizik anpandan ki sinifye kado (sanson) e sans ekoute e sa lot ki swiv en figir en zanfan ki pe eksprim lazwa an souriyan. Kouler ki’n ganny servi i bann kouler briyan ki ganny asosye avek zanfan me en ton pli serye e so in ganny azoute dan sa bann kouler pour ki bann adilt zot osi zot kapab asosye zot avek. Sa logo in ganny desinen par artis Juliette Zelime.

Richie B lo son kote ti dir plitar ki in anvi pas en mesaz avangard kot bann zanfan zot a kapab servi pour sirmont bann defi lavi ki zot kapab rankontre.

I ti azoute ki anvi ki i ti en travayer lazenes, i konn tre byen ki bann zenn i pas atraver e se pour sa rezon ki in pran li zis 20 minit pour ekrir sa sanson.

I ti salye linisyativ pran par Minister Ledikasyon pour en tel kanpanny e siport demann sa minister pour ki lezot santer zot mazin bann zafan ler zot pe konpoze. Lo son kote, i ti fer remarke ki i pou kontinyen enkli bann zanfan dan son repertwar. I dir ki fotespere son sanson ‘Lazournen bann Zanfan’ i fer bouze manrmay ozordi.

 

Patrick Joubert

 

 

 

 

More news