Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Kat dimoun i kondannen pour lofans relye avek drog |16 April 2021

Lakour Siprenm in resaman kondann kat zonm Seselwa dan kat ka separe apre ki zot ti’n pled koupab pour sarz relye avek lofans kont en drog kontrole ki ti’n ganny mete kont zot.

Tou sa bann kondannen ti ganny inisyalman arete par zofisye Biro Anti-Narkotik (ANB) dan Lafors Lapolis Sesel pour lofans ki zot ti komet.

Dan premye ka, le 9 Avril 2021, Steven Derreck Antoine, en teknisyen telekominikasyon, sorti dan soudistrik Pointe au Sel, aze 27-an, ti ganny kondannen 3-an prizon pour trafik en drog kontrole (25.15 granm eroin) e 3 mwan pour posesyon en drog kontrole (22 granm rezin kanabis). Toulede term prizon pou mars ansanm. Steven Antoine ti ganny arete Petit Barbarons le 18 Zen 2019, an posesyon sa bann drog.

Dan en lot ka, le 7 Avril 2021, Damien Darnley Rose, en zabitan St Louis anploye konman en drayver, aze 26-an, ti ganny kondannen 6 mwan prizon pour posesyon en drog kontrole avek lentansyon pour trafik sa drog (352.9 granm zerbaz kanabis). Son term prizon in ganny sispann pour 2-an e adisyonnelman, i pou bezwen pey en lanmann R10,000 par porsyon R2,500 tou le mwan e si i pa peye i pou fer 6 mwan prizon. Damien Rose ti ganny arete St Louis le 5 Novanm 2018 an posesyon sa drog.

Le 1er Avril 2021, Stanio Nico Michel Françoise aze 20-an ki pa anploye sorti dan distrik Mont Buxton, ti kondann 9 mwan prizon avek en lanmann R4,000 ki i pou bezwen peye pandan 5 mwan apre ki in deservi son term prizon si non i pou bezwen fer 2 mwan prizon. Stanio Françoise ti komet sa lofans pour ki in ganny kondannen an poseseyon en drog kontrole avek lentansyon pour trafik sa drog (23.9 granm eroin), le 27 Avril 2019 kot li.

E mwan pase, le 31 Mars 2021, Robin Fabien Quatre, en fermye sorti dan soudistrik Pointe au Sel, aze 51-an, ti ganny kondannen pour posesyon en drog kontrole (117 .2 granm zerbaz kanabis). Konman santans i pou bezwen pey en lanmann R15,000 avan le 31 Avril 2021, e si i pa peye i pou fer 6 mwan prizon. Robin Quatre ti ganny arete kot li le 31 Oktob 2018 an posesyon sa drog.

Kominike sorti kot ANB

More news