Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

ANB i remersye Minister Ledikasyon pour son kolaborasyon dan lalit kont drog |15 April 2021


Biro Anti-Narkotik (ANB) dan Lafors Lapolis Sesel in remersye Minister Ledikasyon pour son kolaborasyon anver lalit kont drog.

ANB in note ki semenn pase, pandan zot vizit kot bann lekol lo Mahé, zofisye ANB ti detenir en fiy lekol an koneksyon avek en serten kantite zerbaz kanabis ki ti ganny dekouver dan son laklas. Sa fiy ti ganny detenir e enteroze par zofisye ANB dan prezans son paran apre ganny large e son lekol in pran aksyon disipliner kont li.

ANB dan Lafors Lapolis Sesel pe kontinyen fer rapel bann paran, ansennyan e egalman bann etidyan pour fer atansyon kont bann aktivite drog kontrole ki enplik bann trafiker oubyen bann dimoun ki pe servi drog kontrole, ki swa dan zot vwazinaz, dan semen oubyen kot lekol. Manm piblik pe osi ganny fer rapel ki i en lofans pour fer delenkans devan lakour lekol e pli pir ankor pour enfliyans zanfan lekol pour servi oubyen trafik drog.

An sa ki konsern touris ek bann viziter dan nou pei, egalman, bann propriyeter letablisman touristik pe ganny averti pour reste alert anver bann aktivite kriminel enkli aktivite drog ki pe kapab arive otour zot letablisman touristik oubyen lo lans. Zot pe ganny demande pour pa ezite pour raport nenport tel aktivite kriminel lo limero telefonn 133, dan tout konfidansyalite.

ANB in tou dernyenman fouy dan 51 lakaz, dan 37 transpor e lo 225 dimoun. Swivan sa bann lafouy, 26 sispe in ganny arete an relasyon avek lofans posesyon oubyen trafik en drog kontrole lo Mahé, Praslin ek La Digue.

Avek sa bann larestasyon, ANB in kapab sezi en total 66.02 granm rezin kanabis, 20.36 granm zerbaz kanabis, e 39.3 granm eroin.

Lendi le 12 Avril 2021, Lakour Siprenm in sarz e rimann pour 14 zour en zonm Pointe Larue aze 32-an, anploye konman en ‘stevedore’, pour lofans trafik en drog kontrole.

7.84 granm eroin, 3.89 granm kokain e 50.04 granm rezin kanabis ti dan son posesyon letan i ti ganny arete par zofisye ANB le 29 Mars 2021, Nageon Estate. Dan son posesyon ti osi annan en sonm R254,125 ki ti ganny sezi e ki pe form parti lanket dan sa ka.

 

Kominike ANB

 

More news