Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Reaksyon SBC lo deklarasyon fer par United Seychelles |08 April 2021

Apre deklarasyon ki’n ganny fer yer bomaten par lider lopozisyon Sebastien Pillay konman en 'matter of privilege' dan Lasanble Nasyonal e par lider parti United Seychelles (US) dan en konferans lapres, Seychelles Broadcastiong Corporation i vwar li oblize pour koriz deklarasyon fer par le de dirizan.

Premyerman, dirizan lopozisyon in deklare pandan sesyon Lasanble Nasyonal yer ki bord SBC in donn lord pour pa pas konferans lapres US an direk lo Paradise FM.

Dezyenmman, lider United Seychelles in dir ki gouvernman in anpes SBC pas sa konferans lapres lo radyo.

«Tou le de deklarasyon i fo. Ni bord, ni gouvernman pa’n donn okenn lord lekip zesyon SBC lo sa size.

«Sa desizyon in ganny pran par zesyon egzekitiv SBC, presizaman par CEO e depite CEO, baze lo diskisyon ki’n fer resaman lo sa size dan komite editoryal SBC, sa komite ki pran desizyon lo diferan konteni ki pase lo SBC.

«Komite editoryal SBC ti agree, dan son gran mazorite, ki SBC i devret evite pas konferans lapres an direk lo Paradise FM, akoz manda sa stasyon radyo, kree an 1997, se prensipalman pour anmenn lanmizik e divertisman pour piblik, setadir konsantre plis lo enn son manda; pour egey piblik.

«Desizyon se ki Radyo Sesel ki devret platform pour bann konferans lapres e ki leksepsyon i kapab ganny fer, selman, pour bann konferans lapres ki annan en lentere nasyonal, dan kad servis piblik e non pa politik.

«An vi ki Radyo Sesel pe ansemoman transmet sesyon Lasanble Nasyonal an direk toulezour, i pa’n posib pour anmenn sa konferans lapres an direk lo Radyo Sesel bomaten.

«Konman en mezir pour asire ki lodyans radyo i osi ganny sans ekout sa konferans lapres si zot swete, SBC in deza progranmen pour pas sa konferans lo Radyo Sesel tanto (yer swar).»

Yer (Mardi), dan sesyon Lasanble Nasyonal letan i ti pe defann bidze SBC, CEO Bérard Duprès ti'n deza rezet alegasyon ki i annan lenterferans politik dan SBC.

E parey i ti fer dan son deklarasyon lapres le 25 Fevriye sa lannen, apre dernyen konferans lapres US, CEO Duprès in remet lanfaz pour ki tou sa ki servi son platform i servi li byen e donn lenformasyon ki kredib e vre.

 

Kominike lapres SBC

 

More news