Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

‘Konferans lapres an direk lo SBC i dan lentere lademokrasi e dan lentere drwa lekspresyon’ |26 February 2021

SBC in dir ki bann konferans lapres an direk lo son platform i ganny fer dan lentere lademokrasi e dan lentere drwa lekspresyon.

Sa deklarasyon i vin apre ki gouvernman in denons plizyer alegasyon fer par parti United Seychelles dan son dernyen konferans lapres ki ti pas an direk lo televizyon SBC Merkredi.

Menm parti Linyon Demokratik Seselwa (LDS) in reakte an dizan ki sa bann kouvertir konferans lapres par US an direk lo SBC “i en legzanp kot resours leta pe ganny eksplwate pour bann lentere politik partizan”.

LDS in menm al li lwen pour demann SBC pour revwar son polisi konsernan bann tel akse avek medya pour fer sir ki i pa ganny servi par nenport ki parti politik pour senm propagann ek bann fo alegasyon avek bi sabotaz bann progranm ek desizyon gouvernman.

Swivan sa bann reaksyon, SBC in pibliy en kominike dan ki in eklersi son polisi lo sa size.

Kominike SBC i lir koumsa:

“Sa ki SBC in fer, par fasilit konferans lapres an direk lo nou platform, in fer li dan lentere lademokrasi e dan lentere drwa lekspresyon.

Sa i dekoul dan nou manda konstitisyonnel, pli presizeman lartik 168 nou konstitisyon, ki obliz nou donn en platform pour bann pwennvi diferan.

« SBC pou ofer sa menm fasilite konferans lapres an direk nenport lezot parti politik ki anvi servi.

Sepandan, drwa lekspresyon, parey tou drwa, i vin avek son responsabilite. Sa responsabilite dan sa lenstans an direk i tonm larzman lo sa bann dimoun ki pe fer zot deklarasyon. Sa ki pe koze i annan en reponsabilite legal e moral pour li pa koz domaz ou lofans ki pa zistifyab. Si sa ki pe ganny dir i difamatwar ou en kalonmni, sa group oubyen endividi ki’n ganny afekte par sa i annan rekour avek sistenm zidisyer, e osi annan en drwa de repons lo menm platform SBC.

Si bann deklarasyon i fo, i pa korek, lezot lenstans e parti-prenan dan pei i annan tou drwa pour ‘challenge’ sa!

« SBC li, i osi annan en devwar pour met okler kot i annan fo deklarasyon ek konfizyon. ‘Fact-checking’, savedir verifye si sa ki’n ganny dir i vre ou fo, i en laspe nou gidans editoryal ki nou pe ranforsi pti a pti. Nou annan en responsabilite pour dir laverite e raport lo sa ki vre, e nou pou pourswiv rod laverite lo la par piblik dan en fason endepandan, e san presyon ou faver pour personn.

“E dan tousala i annan piblik Seselwa avek zot lopinyon. E Lopinyon piblik a osi pas en zizman lo sa ki pe ganny dir e ganny prezante devan zot. Si nou priv zot sa sans pour fer sa ler nou kapab, nou pa pe ed nou demokrasi.

« Si, an fasilitan sa kalite servis dan lentere nou demokrasi, nou vwar ki sa pe ganny abize, e responsabilite ki vin avek ‘freedom of speech’ pa pe ganny pran par en parti/lantite ki ganny donnen sa platform, SBC pou fer son devwar pour retir ou restrikte sa kalite akse lo nou platform.

« Dan lenstans ki en parti politik (oubyen nenport antite) i donn SBC en progranm ki’n rikorde pour nou redifize (dan PPB par egzanp), SBC ti pou bezwen revwar sa progranm dan konteks kontrol editoryal. Nou pou bezwen rekonnet ki sa pa kapab ganny fer dan lenstans en difizyon an direk.

« Sa ki nou kapab fer, sepandan, e pou fer si i neseser, se aplik sa bann menm prensip editoryal dan en fason retrospektiv. E sa i enkli pa aprouv okenn difizyon an direk, si bann prensip editoryal e etik pe ganny abize.

« Konferans lapres an direk i en progranmasyon ase nouvo Sesel ki’n konmanse sa dernyen lannen. I en servis normal dan lemonn medya. I neseser, alor, ki bann group ki ganny sa fasilite i konpran kimannyer pour servi li byen e ki SBC osi i kontinyen devlop ban lareg pli kler lo sa servis anmenmtan ki nou demokrasi e drwa lekspresyon i kontinyen devlope.

« I bezwen annan en balans akseptab ant drwa lekspresyon e protez bann lideal demokratik, vizavi bann responsabilite ki sa i vin avek.

Nou lans en lapel avek tou parti-prenan pour fer ki ‘political discourse’ i ganny eleve lo en standar etik e moral ki tre o, e ki pou fer nou pep an antye fyer pour sa demokrasi ki nou ladan.

« Nou oule reasir piblik Seselwa ki SBC pou kontinyen pran o serye, e san faver ou lafreyer, son responsabilite konman en antite enportan dan katriyenm pilye nou demokrasi. »

 

Kominike SBC

More news