Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Potpouri Sega 2020 : en avangou albonm Joseph Sinon |07 December 2020

Potpouri Sega 2020 : en avangou albonm Joseph Sinon

Komedyen ek santer Joseph Sinon pou byento fer sorti son nevyenm albonm ki annan pour tit ‘Konba Round 2020’.

Malgre ki son bann fans i deza familye avek son stil lanmizik e son lapresyasyon pour bann zanr tradisyonnel tel ki moutya ek sega, Joseph in deside pour donn zot en avangou atraver en potpouri sega avek plizyer lezot artis Seselwa ki dan bann lannen pase osi byen ki resaman, in fer leko sega rezonnen partou kote.

Sa potpouri ki anviron 11 minit, ti ofisyelman lanse an Novanm e vitman in ganny bokou latansyon, sirtou lo platform medya sosyal YouTube, kot pa zis zabitan Sesel ou dan larezyon ki pe apresye, me osi lezot dimoun atraver lemonn.

Parmi bann artis ki’n kolabor avek Joseph pour sa enn i enkli Reuben, Ion Kid, Simon Amade, Marcel Jeannevole, Emmanuel Marie, Vurna, Elijah ek Reggie, ki’n enterpret swa bann morso orizinal, ou zot morso sega prefere.

Laranzman lanmizik pour sa sanson in fer par Ion Kid, Mervin Nibourette, Nabi Jules, Tony Julie ek Cyril Vital alor ki video in prodwir par KLN Studios, anba direksyon Elijah, e avek en porsyon finansman sorti kot departman Kiltir, anba fon pour devlopman lar ek kiltir.

«Ti vreman en plezir pour fer sa potpouri e pour travay avek bann lezot artis pour reviv enpe nou sega. Mon rapel kan nou ti pe travay lo la, en sel nwit tou artis ti vini pour nou rikorde e i ti vreman en moman e en lannwit eksesyonnel, ranpli avek lanmour, linite, lazwa ek lapresyasyon».

Sa popouri pa pou aparet lo albonm Joseph, menm si i pe al lanse byento, me ti plito zis en fason pour Joseph remersye bann dimoun ki’n ed li pandan son karyer, e anmenmtan reviv bann morso sega ki ti byen ganny apresye me ki lontan dimoun pa tande.

An sa ki konsern son albonm, 13 morso dan 15 morso sanson in fini rikorde e Joseph is ekspekte konplet sa de lezot Moris, kot i pe pas son lafen lannen ziska boner lannen 2021. Enspire par Elijah, ki’n osi fer bokou sikse Moris e dan rezyon, Joseph osi pe kolabor avek santer ek mizisyen Morisyen, en nasyon ki i dir i apresye e valoriz moutya ek sega.

«Sa albonm ki la, mon konsider li mon pli bon travay. I konpri 95 poursan sega ek moutya e i plito enspire par en morso lo mon dernyen albonm, osi byen ki sa lenfliyans ki mon frer, Elijah, in fer Moris. Akoz mon dir i mon pli bon travay, se akoz pandan sa 20 ekek lannen ki mon lo lasenn, mon’n vin pli matir an term vokal, konpozisyon e zeneralman, mizikalman,» i dir.

‘Konba Round 2020’ in ganny rikorde dan 6 studio avek diferan mizisyen ek talan. Group Morisyen Jason Heerath e Ottentik Groove i osi aparet lo bann morso, parmi ennde santer Seselwa ki’n kolabor avek Joseph, tel ki Elijah, Mercenary e Cocky. An plis ki bann sega ek moutya sile, Joseph i osi promet en nouvo stil lanmizik ‘sokarate’, en stil inovativ ki en fizyon ant soka ek bann lezot son karnaval.

Albonm i ekspekte lanse Moris e pare pour lanse isi avan Nwel. Bann video pour bann morso pou osi lanse byento.

 

Laura Pillay

More news