Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Foronm ‘Teat dan Sesel: Yer, Ozordi e Demen’ |23 October 2020

Foronm ‘Teat dan Sesel: Yer, Ozordi e Demen’

Sa foronm i en swivi pyes teat ‘Pe esper Godo’, enn bann pyes pli enportan dan lemonn, ki Liniversite Sesel ti met an senn lannen pase

Lenstiti Resers pour Lalang ek Kiltir Kreol, Liniversite Sesel pe organiz en foronm le 30 Oktob avek tit: ‘Teat dan Sesel: Yer, Ozordi e Demen’ pour konmemor Festival Kreol e osi son 4enm lanniverser.

Pour sa lokazyon, en panel ki konpri bann dimoun kle dan sa form lar/ literatir in ganny met ansanm pour diskit lo lavenir teat avek bi revitaliz li e donn li son plas dan lemonn akademik e literer isi Sesel.

Sa aktivite i en swivi pyes teat : ‘Pe esper Godo’, enn bann pyes pli enportan dan lemonn, ki Liniversite Sesel ti met an senn lannen pase.

Lenstiti Resers pour Lalang ek Kiltir Kreol in anbark lo en parkour pour anmenn plis vizibilite pour bann lar performen tel ki teat ki form parti entegral literatir seselwa.

Atraver sa foronm, nou ava kapab reviv e retras listwar sa form lar, etablir ki pe pase ansemoman e ki son lavenir.

Diskisyon pou vwar partisipasyon en group dimoun ki annan en lafinite ek en lenplikasyon direk dan teat isi Sesel tel ki Christian Servina, Kurt Lagrenade, Angelin Marie, parmi lezot.

Alafen, bann rekonmandasyon ava ganny fer lo fason pour kontinyen anrisir nou literatir seselwa an metan lanfaz lo teat e ankouraz dimoun pour kontinyen ekrir, met an senn e zwe rol dan bann pyes. Alavenir teat Seselwa i ava sirman trouv son plas lo lasenn akademik e liniversiter isi Sesel e fer lobze bann letid literer pour nou bann etidyan seselwa.

 

Kominike sorti kot Liniversite Sesel

More news