Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Poenm - Ed mwan konpran |15 October 2020

Zonm pe kondann zot prop lekor

Pe fer zot vin en viris lo sa plannet later

Paryaz zarm ek vorasite

Pe fer lemonn ganny anvair

Par legoizm ek laenn

Bann viktim tsounami

Mon’n vwar bann kadav

Antere vivan dan disab mouye

San menm en petal fler kondoleans

Mon’n vwar bann lekor dekonpoze

Pe ganny balye dan lav bann volkan

Zonm pe kondann zot prop lekor

Pe fer zot vin zot prop viris

Bann ki posed milyon

In oubliy bann ki napa delo

Bann avek pli gran teknolozi siantifik

Pe reazir parey bann kokiy vid

Plannet later pe esper benediksyon GRAN MET

Mon’n temwanny bann leker sagrinen

Ki’n fer plere

Bann zanfan inosan

Bann manman tousel

Lemonn pe vin modi

Bann lespri satanik

Pe ganny laviktwar lo spirityalite

Bokou endividi

Pe montre zot kote lanver

Bann ki krwar zot pli meyer

Pa menm vo pouvwar bann lisifer

Rasizm pe aparet

Dan plizyer dimansyon

Bann lesklav i ankor pe barbote

Dan disan kolonyal

Limanite i swaf

En nouvo fason fer

En nouvo panse Sosyal

En nouvo konverzans lide

Politisyen pe profite

Pour ganny pwen lo zot rival

Limanite i bezwen en remed

Pour ini sa monn divize

Zonm avek lespwar

Pou ranport laviktwar lo en lager

San servi misil

San okenn bonm mitrayet

Zonm avek kouraz

In anbras bann laroul

Dan bann gro tanpet

Ki par ler in trenn zot

E bat zot lekor avek bann gro ros

Ki’n egziste plis ki de milyon lannen

Zonm pou bezwen konpran

Ki pouvwar pour senm lanmour

Pou reste touzour dominan

Lo bann lanbisyon

Lanmour pour pouvwar.

 

 

 Par Andrea Mounac

 

 

More news