Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

COVID-19 - Mizisyen lokal i montre zot solidarite atraver en sanson |14 April 2020

COVID-19 - Mizisyen lokal i montre zot solidarite atraver en sanson

En group santer e mizisyen lokal in zwenn ansanm pour fer en sanson an solidarite avek tou nou bann dimoun ki pe travay nwit e zour pour asire ki sa pandemik COVID-19 pa propaze e fer dega dan nou pti pei e osi fer sir bann ki’n enfekte i ganny sa swen neseser.

Sa travay i en linisyativ Jean Marc Volcy, ki’n ekri bann parol e fer lanmizik pour sa sanson ki annan pour tit ‘Solider’. I dir sa lide ti ganny byen aksepte par son koleg mizisyen Joseph Sinon ki pa ti tarde pour ralye bann santer e mizisyen pour travay lo lanrezistreman sa sanson osi byen ki fer son klip video.

Jean Marc in dir avek Seychelles NATION ki lide pour sa sanson ti vin apre ki i ti antann Dokter Jude Gedeon avek son lekip pe enplor pep Seselwa pour ekoute e swiv bann lenstriksyon medikal pour pa propaz sa viris dan kominote.

“A sa moman mon ti realize ki ti ava bon annan en keksoz kolektiv kot nou tou nou koz menm parol e pas menm mesaz e se la ki sa lenspirasyon ti vini pour fer sa sanson. Mon vreman kontan ki bann artis in byen akeir lide pour pas sa mesaz e zot in dakor pour nou travay ansanm malgre sitiasyon enpe konplike pour nou kapab fer sa sanson,” Jean Marc i dir.

I dir ki napa personn ki’n ganny okenn peyman dan sa linisyativ me in plito an solidarite. I dir i kontan ki tou dimoun in aksepte sa sanson dan en fason byen e mesaz pozitiv in byen ganny pase.

I dir i annan bokou lezot lide ek linisyativ ki i pe mazin lola. I dir i enportan donn sipor nou bann dimoun lo fron batay dan bann moman parey.

Me ki mannyer bann santer ek mizisyen in zwenn pour fer repetisyon dan sa sitiasyon kriz?

“Apre ki mon ti’n ekout sa demo ki Jean Marc ti’n anvoy mwan mon ti vwar li tre enteresan e sa ti apepre trwa semenn pase. Deswit mon ti dir li mon a organize pour ralye detrwa santer pour tonm dakor pour nou rikorde e i ti dir mwan gete ki fason pour fer sa,” Joseph ti eksplike.

I dir i pa ti tarde pour ganny en booking pour stoudyo e osi pour ralye bann santer ek mizisyen ki i dir i fasil pour travay avek. Anvi sa mezir ‘gard zistans’, Joseph i dir sakenn ti ganny kontakte endividyelman e ganny son ler e zour pour vin kot stoudyo pour fer zot bout ziska ler sanson in ne.

I dir filming osi pa ti fasil akoz sa mezir ‘gard zistans’ ki zot in bezwen obzerve me avek zot leksperyans zot in kapab fer li e in sorti dan en fason ki satisfezan e pour sa i remersye Jonny Volcère, Ion Kid pour bann lanrezistreman e osi tou bann mizisyen ki’n partisipe pour zot korperasyon.

“Nou pa ti pe ekspeke son rezilta pour osi bon anvi sitiasyon nou’n travay lo sa sanson e osi pour anrezistre li me ziska aprezan nou vreman satisfe. I’n sorti byen e sakenn i fer son bout vreman byen e bann reaksyon i vreman pozitiv. Mon krwar en tel linisyativ in tonm byen e sa sanson pe ede soulaz e relev moral bann dimoun dan sa moman kriz e kot lamazorite dimoun i dan lakour e osi pour montre bann dimoun ki lo fron batay ki nou pe mazin zot dan sa moman kritik,” Joseph in fer resorti.

Konman sa mizisyen ki’n kordin sa travay, Joseph i dir i vreman apresye fason bann fàn in resevwar sa sanson e bann mesaz in byen pase e in byen ganny aksepte.

Joseph i dir ki dan sa moman difisil kot dimoun i kot zot ek zot fanmir, sa group mizisyen i annan lezot lide e linisyativ ki zot pe travay lola pour siport bann dimoun e kit zot moral anler.

Apard Jean Marc ek Joseph zot menm, bann lezot santer ek artis ki’n partisip dan sa travay i Elijah, Ion Kid, Reuben, Emmanuel Marie, Regi, poet Raspyek, Sandra, Sly, Vurna ek Antoinette Dodin.

Sa sanson ti konmans zwe lo televizyon SBC Dimans zour Pak me sinon i annan plizyer zour depi ki dimoun pe partaz sa video lo rezo sosyal.

(Menm si kalite pa tro bon, nou prezant zot detrwa portre ki montre serten sa bann artis ki’n partisip dan lanrezistreman e filming sa sanson ‘Solider’).

 

Marie-Anne Lepathy

More news