Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Lafet Lanmizik: Selebrasyon lanmizik dan tou son splander |21 June 2019

Lafet Lanmizik: Selebrasyon lanmizik dan tou son splander

Thomas Knowles, ki nou war li la pe perform pandan son dernyen konser mizikal, pe ankouraz tou dimoun pour desann an gran nonm pour sa de zour selebrasyon

Lanmizik pou gany selebre dan tou son splander tanto e demen, Sanmdi 22 Zen, alokazyon premye selebrasyon ‘Lafet Lanmizik’ organize par Seychelles Musician Association (Seymas) an kolaborasyon avek Creative Industries and National Events Agency (Cinea), Alliance Française ek Konsey Nasyonal pour Lar (NAC).

Selebrasyon pou konmans dan karpark Stad Popiler aparti 5er apremidi kot sa lafet pou ofisyelman ganny lanse avek en benediksyon par en pret, swivi par en diskour ofisyel.

Apre diskour, animasyon lanmizik pou konmanse par en demonstrasyon tanbour moutya swivi par performans par bann etidyan lekol.

Group mizikal Pixl, en group Renyonnen ki Sesel ansemoman pou osi performen pandan lasware osi byen ki plizyer santer ek santez e group mizikal renonmen dan Sesel tel ki Ion Kid, Sandra, Thomas Knowles, parmi lezot ankor.

Pou osi annan manze ek labwason anvant.

Msye Thomas Knowles i ankouraz tou dimoun pour desann pour sa levennman gratwi ki garanti en moman agreab pour tou.

«Pou annan tou kalite lanmizik, depi sega, moutya, lanmizik tradisyonnel osi byen ki jazz, blues ek lezot ankor. Nou kapab apel sa en koktel mizikal akoz sa levennman pe selebre kreativite mizikal e rol ki lanmizik i annan dan nou lavi toulezour. I en fason pour distrer nou, kit nou egeye,» Msye Knowles ti dir zournal Seychelles NATION.

Progranm pou kontinyen dan menm landrwa deman Sanmdi aparti 10er30 bomaten kot pou annan en ‘open-mic session’ pour manm piblik ki anvi montre zot talan mizikal. Manm piblik i ganny envite swa konman endividi ou an group, ou menm benn pour demontre zot talan mizikal ki swa par sant en morso ou par zwe lenstriman. Menm lezot talan tel ki ‘beatbox’ e lanmizik tel ki romans i akseptab pour sa progranm ki pou deroule ziska 1er30 apremidi.

Aparti 1er apremidi, animasyon lanmizik pou konmanse avek partisipasyon Brass Band.

Msye Knowles i dir ki Sanmdi osi pou en koktel mizikal avek partisipasyon artis tel ki Keven Rath, François Belmont e group kanmtole Leve Tradisyon.

Sa festival i promet en bon leksperyans pour lafanmir antye e bann organizater pe ankouraz tou dimoun pour desann an gran nonm pour sa de zour selebrasyon.

 

More news