Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

MESAZ SORTI KOT MWAN |25 March 2020

Parey loraz mon’n krake

A ot vwa mon’n kriye

Kriye ziska mon’n briz tou zot trankilite

 

Mon konnen ki zot lespri pa anpe

Zot pa santi zot ansekirite

Zot pa konnen lekel zot pou frekante

Zot zis blanm kanmarad partou kote

Mwan, mon zis riye dan zorye

 

I annan ki krwar mon’n vin zwe

Si zis zot pa pran mwan o serye

Zot menm zot ava trouve

 

Parske mon konn zis enfekte

Anpes zot respire

Ziska ler zot prop lanmor zot pou trouve

 

I annan bokou ki’n vin avan

Mon pti frer SARS in vin avan mwan

Me i pa’n nobou akonplir son misyon

Mon’n vin mwan menm aprezan

Avek en sel bi, en sel lentansyon

Se vwar zot finisyon

 

Konnen ki mon pa pe vin triy pikan

Ki swa ou pov ou annan larzan

Ki swa ou nwanr ouswa ou blan

Ou dan gouvernman ouswa dan lopozisyon

Mon pa pe vin fer okenn distengsyon

Mon bi se vwar zis zot lanterman

Sa i evidan

Parske dan zis detrwa mwan

Mon’n travers trwa losean

Koloniz sis kontinan

Enfekte plizyer pei e menm Vatikan

 

Devan mon lepe

Fodre zot inifye

Zot pa kapab divize

Si zot dezorganize

Zot riske koule

Malgre ki mon ankor pe brize kase

Zot legzistans zot kapab sovgarde

Si zis zot pran mwan o serye

Parske mon pa pe vin zwe.

 

Vincent Milius

Mars 2020

 

 

More news