Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Poenm |22 February 2020

Si

 

Si ou kapab gard ou kalm pandan ki bann otour ou

I perdi zot latet e blanm li lo ou,

Si ou kapab fye ou-menm pandan ki lezot i dout ou

Me an tenan kont zot dout,

Si ou kapab atann san ki ou fatige atann,

Ganny kalonmnye, san ki ou reponn par mansonz,
Oubyen ganny ai, san ki ou air,

E pa tro fer vantar, ni koz tro sazman:

Si ou kapab reve - san ki rev i vin ou met;

Si ou kapab reflesir - san ki refleksyon i vin ou bi;
Si ou kapab rankontre Trionf ek Dezas

E tret sa de tronper parey;

Si ou kapab siport antann laverite ki ou'n koze

Ganny detournen par bann laron pour atrap bann nigo,

Oubyen tou sa ki ou'n fer dan ou lavi ganny brize,

Apre bese pour rekonstrir zot avek zouti ize:

 

Si ou kapab ranmas tou sa ki ou'n balye

E zwe tou lo en sel kou,

Perdi tou, e rekonmans depi konmansman
E zanmen dir personn sa ki ou'n perdi;
Si ou kapab fors ou leker, ou nerf ek lavenn

Pour servi ou lontan apre ki zot in fini ize,

Me ki tenir ou byen menm ki dan ou nepli annan

Sof Lavolonte ki dir zot: "Tyonbo la!"

Si ou kapab koz avek lafoul e gard tou sa ki meyer dan ou,

Oubyen mars avek tou Lerwa - san ki ou perdi ou sanfrwa,

Si okenn lennmi ni zanmi pa kapab bles ou,

Si ou kont lo tou dimoun, me pa tro;

Si ou kapab ranpli sak minit enpitwayab

Avek en lakours swasant sekonn,

Later e tou sa ki i kontenir i pour ou,
E - an plis ki sa - ou ava vin en Zonm, mon garson!

‘IF’ by Rudyard Kipling (1910)
Tradiksyon Kreol Seselwa par Alain Butler Payette, 25.06.11

 

 

More news