Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Poenm |22 February 2020

Laverite i dan tou mo

 

Laverite i dan tou mo.

Laverite i dan tou tablo.

Laverite i dan tou fraz.

Laverite i dan tou paragraf…

 

Laverite i dan tou mo, kot bann lalan i reste.

Laverite i kasyet deryer sa laglas, ki ou get ladan.

Parey fler ‘lotus’, laverite i kasyet pour plizyer rezon.

Me ler fler ‘lotus’ in fermen,

personn pa pou kapab ouver san destriksyon.

 

Laverite i la dan tou mo.

Kanmenm dan sa “pitty” filozofi

ki fer krwar i pe donn lavwa bann soni silans.

Eski laverite i la, dan tou sa ki ou koze ?

Eski laverite i la, dan tou sa ki ou ekrir ?

Eski laverite i la, dan tou sa ki ou desinen?

Petet i’n kasyet dan parabol.

Petet i’n kasyet dan papye.

Petet i’n kasyet dan tablo.

Petet i’n kasyet dan lib.

Petet pa dan sa bann keksoz,

ki laverite i reste…

Petet laverite in perdi dan sa bann kekzoz…

Petet laverite pa existe.

 

Laverite i dan tou paragraf.

Laverite i dan tou fraz.

Laverite i dan tou mo

Zis retir ou laglas,

laverite i deryer zot.

Parey fler ‘lotus’,

 

laverite i kasyet pour diferan rezon.

Me ler fler ‘lotus’ in fermen,

personn pa kapab ouver, san destriksyon…

 

Laverite i dan tou mo, kot bann lalan i reste.

La kot bann lalan i reste,

zot in grandi parey fler ‘lotus’…

Laverite i la dan tou mo, kot bann lalan i reste.

Parey fler ‘lotus’, laverite i reste kasyet pour en kantite rezon.

Me, ler i fermen, personn pa kapab ouver san destriksyon…

 

Laverite i la dan tou mo.

Kanmenm dan sa “pitty” filozofi

ki fer krwar i pe donn lavwa bann soni lanmizik.

Eski laverite i la, dan tou sa ki ou koze ?

Eski laverite i la, dan tou sa ki ou ekrir ?

Eski laverite i la, dan tou sa ki ou desinen?

Petet i’n kasyet dan lake reken.

Petet i’n kasyet dan lekilib payanke.

Petet i’n kasyet dan coco de mer.

Petet i’n kasyet dan ‘Silhoutte’.

Petet pa dan sa bann keksoz,

ki laverite i reste…

Petet laverite in perdi dan sa bann kekzoz…

Petet laverite pa egziste.

 

Laverite i dan tou paragraf.

Laverite i dan tou fraz.

Laverite i dan tou mo

Zis retir ou laglas,

laverite i deryer zot.

Parey fler ‘lotus’,

laverite i kasyet pour diferan rezon.

Me ler fler ‘lotus’ in fermen,

personn pa kapab ouver, san destriksyon…

 

Laverite i dan tou paragraf.

 

Laverite i dan tou tablo.

Laverite i dan tou fraz.

Laverite i dan tou mo…

 

Par Ereina Meriton

More news