Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Roger ek Brian Pothin i lans albonm ‘Sega Plante’ |06 February 2020

Roger ek Brian Pothin i lans albonm ‘Sega Plante’

Roger (a gos) ek Brian Pothin in reste fidel avek tradisyon menm si zot zwe plizyer zanr lanmizik

Selman 2-an apre ki i ti lans son dernyen albonm, Paradi Valle-de Mai, ki ti tre popiler, gran santer renonmen Roger Pothin in met ankor en nouvo travay lo marse, sa fwa si an kolaborasyon avek son pti fer Brian Pothin.

Menm si zot dan menm benn e zot voyaz ant Praslin ek La Digue pour sante e perform dan bann lotel ek letablisman touristik, sa de frer pa ankor rikord e lans en morso travay depi 1987, kan zot ti rikord e lans en konpilasyon, a sa moman lo kaset.

Titre ‘Sega Plante’, sa nouvo albonm i konpri 12 morso sanson tre ritmik e ki egzibit bann zanr lanmizik tradisyonnel Seselwa, ki byen ganny apresye dan tou kwen bann zil Sesel, osi byen ki par bann viziter. Sega, Moutya, Balad, Seggae ek zouk, e san bliy bann mosyon sa de frer Pothin, i annan en morso pour tou dimoun e pour tou lokazyon.

Laplipar sanson in ekrir par Roger limenm sof ki ‘Madanm Kodo’ ki’n ekrir par Brian. Lezot morso i enkli, ‘Mon Pa Pou File’, ‘Navige’, ‘Bife sa Madanm’, ‘Kok Sante’ osi byen ki en sanson an angle titre ‘Welcome to paradise’.

«Parey labitid, bann sanson in ganny enspire par lavi toulezour e bann diferan sitiasyon. Pour mwan, lanmizik i en liniver e i reprezant lanmour, zenerasyon later ek liniver. Lanmizik i en lar atraver ki ou kapab dekouver e enterpret keksoz en kantite fason osi byen ki eksprim ou lekor,» Roger i dir.

«Mon byen apresye sa morso ki apel Diego akoz i rakont enpe zistwar nou bann zanset kan zot ti ganny forse pour sorti dan zot lakour e i en listwar tris,» Roger i dir.

Rikorde Praslin kot prodikter Magnificent osi byen ki Petit Paris kot Excellent, sa albonm i osi annan sanson ‘Bouy Labou’, ki ti anmenn bokou popilarite pour Roger avek son albonm an 2018.

Albonm i anvant R125 dan bann landrwa labitid lo Mahé, Praslin ek La Digue e i osi anvant pour R100 dan lanmen, direkteman avek le de frer Pothin.

«Labitid mon albonm i byen ganny apresye par tou dimoun. Dernyen albonm ti vann en kantite e mon osi vann bokou dan lanmen ler mon al perform dan bann lotel. Mon fer lanmizik diferan stil, me selman mon reste fidel avek nou tradisyon. Etranze i vin isi e zot byen apresye nou sega ek moutya alors nou bezwen kontinyen prodwir sa lanmizik otantik ki zot pe ekspekte,» Roger i azoute.

Le de frer Pothin in annan en gran parkour dan lanmizik e sa lannen i mark 45-an pour Roger ki ti dekouver son lentere ek pasyon pour lanmizik depi en zenn-az. I rapel son lanfans konman en pti garson 8-an, i ti souvannfwa asize avek bann lezot zanfan dan son kominote pour sante e zwe lenstriman, menm avek bann bwat, e se sa landrwa kot i ti osi aprann zwe gitar nilon, enn parmi bann plizyer lenstriman mizikal ki i zwe.

Okour bann lannen, Roger in fer letour Sesel avek plizyer benn enkli The Stars avek Jocelyn Perreau.

 

Laura Pillay

More news