Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Sport

‘Special Olympics Pan African Games’ |06 February 2020

‘Special Olympics Pan African Games’

En portre souvenir bann atlet ek envite (Portre : Romano Laurence)

Loner pour bann medaye

 

Komite pour bann dimoun avek dezabilite lo zil pros ek konsey nasyonal pour dimoun avek dezabilite in rekonnet e rekonpans 4 atlet Olenpik Spesyal ki ti partisip dan ‘Special Olympics Pan African Games’ Lezip.

Sa ti pandan en pti seremoni sa semenn kot ‘Eve Restaurant’.

Sa 4 atlet zil pros ki’n sorti avek vreman bon rezilta ti form parti lekip Sesel ki ti’n partisip akote 44 lezot pei Afriken dan ‘Special Olympics Pan African Games’. Zwe ti deroul Cairo, Lezip e lekip Sesel ki ti partisip dan atletik, bocce ek foutbol pou retourn avek 18 meday – 6 lor, 6 larzan ek 6 bronz. Sa i premye zwe Olenpik Spesyal ki fer lo nivo lafrik e Msye Vincent Cedras, responsable Olenpik Spesyal e enn parmi bann lantrener ki ti pe akonpanny sa group, ti eksprim son satisfaksyon avek performans bann atlet menm si zot ti fer fas avek bokou lafreser.

«Menm si nou ti ganny enformen en pti pe tar lo sa zwe, nou’n entansifye nou lantrennman e swazir serten atlet pour partisipe e rezilta in depas nou lekspektasyon. Tou atlet in retourn avek omwen en meday, serten menm avek de e nou fyer pour vwar determinasyon e disiplin bann atlet,» Msye Cedras ti dir zournal Seychelles NATION.

Digwa Leonard Morel ti dekros en meday lor ek en bronz dan bocce e son konfrer Jude Bibi li ti resevwar de meday larzan dan atletik. Pralinwa Faisel Athanase ki ti enpresyonn bokou avek son talan dan bocce, in retourn avek en meday lor ek en bronz dan sa disiplin.

Atlet avek meyer performans dan lekip Sesel ti Maggie Estico, aze 16-an, ki ti dekros de meday lor dan atletik. Sa i rekonpans son disiplin ek determinasyon ki in demontre pandan lantrennman e osi pandan sa zwe.

Maggie ti eksprim son lafyerte avek nou : «Mon pa ti pe ekspekte pour ganny meday me mon ti byen kontan kan mon ti gannyen. Mon ti fyer pour mwan e mon pei osi.»

Menm si bann atlet La Digue pa ti prezan, bann atlet ek zot lantrener ti resevwar en pti tokenn e zot ti osi profite pour demontre zot lapresiasyon anver bann lantrener.

Msye Cedras ti profite pour lans en lapel pour tou bann paran lo zil pros ki annan en zanfan avek en dezabilite : «Pa anferm zot zanfan, les zanfan sorti, partisipe e zwenn lezot. Olenpik Spesyal i ofer bokou benefis e loportinite pour zot zanfan e pour zot osi konman paran. Lantrennman i deroul tou le Sanmdi bomaten aparti 9er kot laplenn Grand Anse Praslin e lo La Digue tou le apremidi kot laplenn. Nou disponib e nou pe espere pou akeir zot.»

Seremoni ti deroul dan prezans lezot atlet e dimoun avek dezabilite, zot paran, serten manm konsey e manm Lasanble Nasyonal pour distrik Grand Anse Praslin, Wavel Woodcock.

 

Romano Laurence

 

 

 

 

More news