Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Poenm – Omaz a Per Gustave Lafortune   |08 January 2024

Ou Senbol in Grave

 

Dan en zistans, ou mesaz lanmour in parwaze, vwayaze

Dan nou lespri, ou prezans in grave avek respe

Ou leker lasarite in kit deryer latras ou senplisite

En pret ki’n bers limanite dan ou lebra solidarite

Senp, trankil, kontan ekoute ; bann laprev mervey ou labote

 

Dan ou parol levanzil ou’n touzour prese, menm ensiste

Vilnerabilite i lakle laport lazistis ou zenerozite

Ou valer spirityalite ti zis en lamars ver ou sikse

Pour enspir tou sa ki kwar dan ou abilite pour delivre

 

Ou pa’n demann nanryen an retour, me zis larmoni ek lape

Dan sa sosyete kot ou’n konpoze, libreman sante

En soley ki pe leve lo nou legliz, sa leko ki touzour vibre

Melodi rezonnen dan tou parwas avek bokou lafyerte

Metisaz nou vwazinaz ki’n marke par ou grander mazeste

 

Ou’n geri bann ki’n ganny blese, kares bann nanm fatige

San bezwen fizikman touse, ou lavwa kalm in senpleman anplifye

Isi deryer, ou kouraz nou salye, ou tandres nou valorize

 

Wi nou kapab viv lanmour Zezi Kri, se sa ki ou’n sipliye

Nou onor ou sa devwar pour gard vivan enn ou meyer swe

Kot ou ete, mon konnen ou pe touzour priye

Ki ou patri byenneme ki ou’n kite san okenn regre

I reste sa bizou presye kot son pep i kontinyen souriye

 

Retras dan lepa kot ou’n debite pour konmans sakrifye

Sakrifis en servis san rekonpans, laglwar ou senserite

Ou non, mon deklare, ‘En senbol boner ver lorizon prosperite’.

 

Karly Libanotis

 

 

More news