Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Lazournen Mondyal Zonm, le 19 Novanm |20 November 2023

Lazournen Mondyal Zonm, le 19 Novanm

Komisyoner Lapolis i met lanfaz lo demars pour redwir ka swisid parmi bann zonm

 

“Listwar i montre ki zonm i viktim laplipar ka swisid dan Sesel. Zonm i grandi dan en kiltir kot nou pa sipoze montre lemosyon. Si ou plere konman en pti garson ou pou ganny gete e dir ki ou parey en pti fiy, e ki pti garson ou zonm pa plere. An grandisan, si ou vin viktim en krim, ou pou vwar ou pe manz anndan akoz larealite se ki dimoun i annan drwa riye e gognard ou o moman ki ou kit sa lofis. Listwar i montre ki bokou zonm i viktim diferan form vyolans domestik, me ka ki raporte i vreman ba. “Laplipar viktim lalkol, drog e lezot lofans i zonm. Eski nou’n fer en resers aprofondi pour rod lakoz oubyen nou zis blanm zot? Sa i leka osi pour nou bann zonm polisye.

“Lemonn an zeneral menm avek en kiltir ki oule sanze, i egzize ki zonm i pran sarz son fanmir e travay pour soutenir son fanmir. Alors, si ou pa kapab ou pa pou ganny vwar konman en model pour lasosyete.

“Lafors Lapolis Sesel i plis ki lanmwatye zonm. Mwan konman zot komisyoner mon kapab dir zot ki mon konpran ki mannyer sa travay i anmenn bokou stres. I en louvraz ki fer zot mank sonmey, fer fas avek sitiasyon ki kapab afekte zot moralman, bann problenm lasosyete ki ganny devide lo zot ledo e kot viktim i ekspekte en solisyon.

“Me lekel ki ekout zot? Kot lekel ki zot al defoule apre sa zournen? Bokou i rann lapel dan lalkol zot osi e kot apre fanmir i kase, kot i annan Iesey pour komet swisid osi. Zofisye zonm, mon asir zot mon sipor, a sak moman ki zot krwar zot santi zot fay, kot zot in dezespere, kot zot krwar ki lavi in ariv lo sa dernyen staz, arete, poze, reflesir, rod led, koz ek en pros, rod sa siperyer ki ou kapab aprose ou  en zofisye lasante, ou nou bann sikolog dan lafors. Pa al lo sa opsyon swisid akoz i pa pou sa solisyon. “Nou bezwen zot dan lafors parey ki lasosyete i bezwen zot. Mon profit sa lokazyon pour swet tou zonm dan lafors lapolis Sesel en bon lazournen zonm, ki nou’n selebre yer Dimans le 19 Oktob.”

 

Ted Barbe

Komisyoner Lapolis

More news