Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Final ‘Moman Kreativite’ 2023 |09 October 2023

Final ‘Moman Kreativite’ 2023

Nou bann zanfan primer i annan talan!

 

Zanfan sorti dan 11 lekol primer dan pei in demontre zot bann talan artistik dan kat form lar – sanson, rakontaz zistwar, ladans ek pyes teat pandan final ‘Moman Kreativite’ pour primer.

‘Moman Kreativite’ i en aktivite anyel ki ganny fer pandan sak edisyon Festival Kreol.

Sa i en letan kot bann lekol primer, segonder e osi pos segonder i bataye pour ariv dan gran final, e bann gannyan i answit perform pandan Spektak Moman Kreativite ki fer pandan mwan Oktob.

Parmi bann ki ti prezan kot sa aktivite ki ti deroul Sanmdi apremidi dan sant konferans enternasyonal (ICCS) ti Minis pour Ledikasyon, Dr Justin Valentin.

Eliminasyon pour sa lannen ti fer an Septanm, e sa ti enkli osi sesyon eliminasyon lo Praslin pour bann etidyan sa zil e osi La Digue.

Sa lannen pour bann lekol primer, sis in tonm dan gran final pour kategori ladans, sis dan kategori sanson, senk pour pyes teat. Lo kote rakontaz zistwar, kat lekol primer in reisi ariv dan gran final.

Bann pyes teat pandan sa final ti pe demontre diferan laspe e leksperyans lavi, e menm lo nou moutya ki en parti inik nou kiltir.

Nou bann pti danser ek dansez ti osi ganny byen aplodi par lodyans, e bann ki ti pe fer rakontaz zistwar ti egey bann ki ti prezan.

Bann santer ek santez ti fer bann zoli melodi rezonnen dan sa oditoryonm avek zot bann prop konpozisyon.

Fodre note ki manm ziri ti prezan kot sa levennman pour swazir gran gannyan ki non pou devwale selman dan gran spektak Moman Kreativite wikenn le 21 e 22 Oktob dan lasal ICCS.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre serten performans pandan aktivite Sanmdi.

 

Mandy Bertin

Portre par Louis Toussaint

 

More news