Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Melodi Lafanmiy i senm lanmour, lape ek lazwa dan bazar |05 June 2023

Melodi Lafanmiy i senm lanmour, lape ek lazwa dan bazar

Bazar Victoria ti dan lazwa Sanmdi bomaten avek prezans en trantenn manm Melodi Lafanmiy, ki ti pe met en lanbyans avek en diferans. Sirman, sa ki ti pas Lari Benezet devan batiman Pagoda, ti remark en latraksyon inabityel, avek lanmizik, sanson, ladans, e bann diferan zwe.

Sa aktivite ti enn tre enportan lo kalandriye sa group, ki depi Zanvye sa lannen, pe osi fer letour Sesel pour promouvwar zot nouvo albonm ki ti lanse lafen Desanm 2022. Apre Praslin, Baie Lazare ek Perseverance, sete tour Victoria pour ganny sans ekout sa bann zoli sanson avek diferan mesaz.

Melodi Lafanmiy, group sorti dan parwas Sent Fanmiy Nazaret, Grand Anse Mahé, ti profit sa lokazyon pour mark klotir Lafet Lafanmiy ki zot in selebre pandan mwan Me e Lafet Zanfan, ki’n demare depi le premye Zen, e pou dire pandan sa mwan antye.

Parmi bann aktivite lo progranm ti bann zwe enteresan pour adilt ek zanfan, kot la, zot ti kapab ranport en pti kado. Bann paran ti osi kapab kit zot zanfan anba sipervizyon pandan ki zot ti al fer zot konmisyon e bann zanfan ti kapab anmize dan ‘bouncing castle’.

Lezot dimoun ki ti pe pase ensi ki bann bazardye ti osi ganny loportinite pour pas zot mesaz pour bann fanmiy dan Sesel. Tanzantan, ti osi annan bann dimoun ki ti pran mikro pour sant en sanson, parmi, serten artis popiler tel ki manm group Mozaik, ki ti pe osi promouvwar zot spektak ki pou fer Boardwalk le 17 Zen 2023.

Sa aktivite dan sant Victoria, in realize atraver kolaborasyon ant legliz Katolik Sesel, Lasosiasyon Sinwan Sesel e osi Konsey Nasyonal pour Zanfan.

Reprezantan sak sa bann group ti osi fer zot prezans konte pandan sa demi zournen. Viker Zeneral, Per Eric Leon ek son tim ti pe fer sapo fey koko ek lezot travay kreativ avek fey koko pour partaz avek bann viziter. Plizyer touris diferan nasyonalite ti pe apresye sa bann kreasyon e ti enterese pour konn plis lo sa batiman e lobzektiv sa levennman. Per Eric pa ti manke pour fer bann ki ti pe pase danse avek son sanson Kanmtolape, byensir, lo ler nou lanmizik tradisyonnel.

Sef egzekitiv NCC, Yasmin Umarji, ti fer donasyon kado avek bann zanfan e donn son letan pour enterakte avek dimoun dan zalantour. Kan i ti pran laparol, Madanm Umarji ti demann group Melodi Lafanmiy pour kontinyen sa bon travay e promet son sipor kot i posib. I ti annan mesaz lankourazman pour bann zanfan ek zenn ki swazir pour adopte bann bon konportman e demann tou dimoun pour ini dan zefor pour donn nou bann zanfan en bon lankadreman.

Bann bazardye ki ti ganny sans eksprim zot lekor, ti fer resorti ki zot in byen apresye sa kalite lanbyans. Zot in dir ki i enportan pour met lanfaz lo spirityalite e pran ka avek nou fanmiy e protez nou bann zanfan. Zot in menm demande ki sa kalite aktivite i fer pli souvan.

Christopher ek Gina Adelaide ki responsab group Melodi Lafanmiy in souliny sa lespri linite, lape e lanmour ki zot in temwannyen pandan dire sa akitivite e remersye tou bann ki’n ede fer li vin en sikse.

Zot gratitid i sirtou al anver Robert Chong Seng, tyermenn Lasosiasyon Sinwan Sesel ki ti pe asire ki tou lozistik ti an plas.

Prosen randevou avek sa group in fikse pour La Digue, pandan selebrasyon Lafet Assomption an Out. Antretan zot pe ankouraz tou dimoun pour met enn sa albonm dan zot koleksyon. Zot osi ouver laport pour lezot kolaborasyon par kontakte 2527328 ouswa 2823791.

 

En kontribisyon

More news