Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

FTC i lans son nouvo kanpanny ledikasyon konsonmater |28 March 2023

FTC i lans son nouvo kanpanny ledikasyon konsonmater

‘Ou prodwi, ou servis, ou drwa, ou responsabilite’, i tenm en nouvo kanpanny nasyonal ki Komisyon Komers Zis (Fair Trading Commission) pe servi pour ledikasyon konsomater pour sa lannen.

Pour ki bann konsonmater i pran konsyans lo bann prodwi ek servis ki lo marse, bi sa kanpanny alors se pour donn zot otan pouvwar ek lenformasyon pour fer bann desizyon byen enformen, avek responsabilite, avan ki zot aste nenport ant sa de.

Sa nouvo kanpanny pour bann konsonmater konn zot drwa ek responsabilite ti lanse par direkter egzekitif dan Minister Finans, Plan Nasyonal ek Komers, Cilia Mangroo, pandan enn pti seremoni ki ti fer yer bomaten kot Sant Konferans Enternasyonal (ICCS) dan prezans depite FTC, Nathalie Edmond ek tyermenn Foronm Nasyonal pour Konsonmater(Natcof), Freddy Lesperance, parmi lezot partener ek envite.

Sa lansman ti pe konmemor Lazournen Drwa Konsonmater ki ti le 15 Mars.

Dan son ladres, Manmzel Mangroo ti dir ki lansman sa kanpanny nasyonal i demontre ki FTC pe toultan rod pli bon fason ek mwayen pli inovativ pour promouvwar tou son fonksyon, pour ki son bann partener, sirtou manm piblik, i pli byen konpran son rol ek son manda.

I ti fer remarke ki sa tenm pour sa kanpanny nasyonal i tonm byen, akoz ozordi konman konsonmater, nou ganny bonbarde avek bokou prodwi ek servis swa dan nou zalantour ouswa lo rezo sosyal, ki fer li difisil pour fer bann desizyon enformen.

“I pour sa rezon alor, ki i enportan ki konsonmater i met zot azour avek zot drwa ek responsabilite ki garanti anba nouvo Lalwa Komisyon Komers Zis, en lalwa ki ti vin anfors an Out 2022,” Manmzel Mangroo ti dir.

I ti azoute ki pou annan plizyer aktivite ek progranm otour sa kanpanny e ki manm piblik i partisip e angaz zot pour aprann plis lo zot drwa ek responsabilite konman konsonmater.

Madanm Edmond lo son kote ti dir ki avek temwannyaz diferan tenm dan le pase, tel ki ‘Konnen ki ou pe aste’ e ‘Met an ekrir pour ou prop benefis’ parmi lezot, ki ti target bann konsonmater avek bi pour donn zot plis pouvwar pour fer bann bon desizyon, anba sa nouvo lalwa lanse lannen pase napa pli bon lokazyon pour FTC anmenn en kanpanny nasyonal pour ranforsi lenportans pour bann konsonmater konn byen zot drwa ek responsabilite ki zot annan anba lalwa.

“I kler ki bann konsonmater pa aste selman prodwi, me zot osi rod bann servis avek bann fourniser dan marse.  Alors, FTC in vwar bon pour met toulede laspe sa ki konsonmater i konsonmen ansanm akoz in rekonnet ki i enportan pour donn konsonmater otan lenformasyon, dan en fason ki pran kont bann sanzman ki ariv tre vit dan marse e dan lekonomi,” Madanm Edmond ti fer remarke.

I ti dir ki FTC pou anmenn sa kanpanny dan tou kominote atraver diferan progranm, atraver pei, pou fer sir ki konsonmater i ganny en ledikasyon ki konplet.

Sa mesaz kanpanny in osi ganny met lo en bis SPTC.

“FTC i espere ki en sanzman remarkab dan fason panse i ava vin sa rezilta kot bann konsonmater i a konnen kimannyer zot kapab ed zot prop lekor, ki zot devret pran kont ler zot pe aste en prodwi ouswa rod en servis, e kote zot kapab rod lasistans si zot in egzers zot drwa me zot pa pe ganny ekoute,” Madanm Edmond ti azoute.

Msye Lesperance lo son par ti dir ki Natcof ek FTC zot devret travay ansanm pour fer keksoz bouz pli devan.

I ti fer remarke ki zot pe fer zot mye pour fer lavwa bann konsonmater ganny tande me i mank zot sipor pour zot kapab delivre lo tou zot bann progranm.

“Nou pe demande silvouple, si zot kapab ed nou pour nou kapab ed nou bann konsonmater pour bouz pli devan,” Msye Lesperance ti dir.

FTC ti ganny kree an 2009 e mandate pour asir proteksyon konsonmater kont bann pratik enzis dan marse fer par bann fourniser. I ti ganny donnen plis pouvwar neseser pour protez drwa konsonmater e anmenmtan donn zot ledikasyon lo zot responsabilite anba nouvo Lalwa Proteksyon Konsonmater, an 2010. 

Zis parey lezot lalwa ki’n ganny servi pour en bon pe letan e dan sa ka adisyonnelman dan en lekonomi dinamik, serten mankman ti ganny idantifye dan sa lalwa. Sa ti vwar laparisyon Lalwa Komers Zis, ouswa Fair Trading Act, 2022, en konsolidasyon tou lalwa administre par FTC, ki ti gannyen entrodwi an Out 2022, konman nouvo lalwa ki sa komisyon ti ganny mandate pour anforsi. Sa Lalwa ti pran kont bann diferan konstrent ek mankman idantifye dan lalwa presedan e i ti kree en set konpreansiv bann provizyon ki ti annan pour bi donn pli bon proteksyon bann konsonmater an relasyon avek lenformasyon ki korek, kalite, pri, langaz, resi, kontra ek garanti

 

Patrick Joubert

 

More news