Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Annou kontinyen promouvwar nou ladans tradisyonnel |18 February 2023

Annou kontinyen promouvwar nou ladans tradisyonnel

Bann partisipan pe demontre kwa ki zot i’n aprann okour sa bann sesyon

Komander i konmans bat son triyang, sa pti son vyolon i vin zwenn ansanm, melodi en lakordeon i osi fer son par. Lezot mizisyen dan benn i osi azout zot bout. E la, en son merveye i ranpli lasal – ler i’n arive pour en bon ladans kanmtole.

Ladans kanmtole dan tou son form i’n enn ki ti vreman popiler dan bann letan lontan isi Sesel kot ti napa lanmizik disko ouswa bann lenstriman modern e sofistike parey denozour. I en form ladans bann gran bal salon ki ti popiler dan Lerop, me ki’n apre ganny modifye e kreolize pour ariv isi Sesel kot nou konn li konman kanmtole.

Menm si bann form ladans kanmtole i’n vreman popiler pour plizyer lannen, son nivo popilarite sirtou parmi nou zenn zenerasyon, i’n desann konpare avek bann lannen oparavan. Avek bi pour kontinyen promouvwar li, Lenstiti Nasyonal pour Kiltir, Leritaz ek Lar Sesel i ofer bann laklas a bann endividi nenport ki laz ki swete ede valoriz sa parti nou kiltir e osi kontinyen kit li vivan.

En group 20 endividi sorti dan diferan distrik ti zwenn sa progranm ki’n al pour sis mwan. Sa bann laklas ti al depi Zilyet lannen pase ziska Desanm. Parmi sa 20 partisipan, 10 ladan ti deza konn dans bann ladans kanmtole e sa lot group ti zot premye fwa ki zot ti pe aprann.

Apre ki zot ti’n konplet sa progranm anba gidans lenstrikter Nathanielle Volcère, sa bann partisipan ti resevwar zot sertifika dan en seremoni ki ti fer resaman kot Mize Listwar Nasyonal.

Pandan sa seremoni, sa bann partisipan ti ganny sans demontre kwa ki zot i’n aprann okour sa bann sesyon ki ti deroul tou le Mardi ek Zedi apre ler travay.

Dan son ladres kot sa seremoni, sekreter permanan kot Lenstiti Nasyonal pour Kiltir, Leritaz ek Lar Sesel, Manmzel Cecile Kalebi, ti fer resorti ki sa lenstiti pou kontinyen met a la porte manm piblik sa bann tel progranm.

I ti osi azoute ki i enportan ki nou kontinyen valoriz e pran nou kiltir aker.

Pandan ki i ti osi pe adres bann partisipan, Madanm Volcère ti dir ki nou bann ladans tradisyonnel i enn parmi bann parti nou kiltir ki nou merit pe kontinyelman valorize. I ti azoute ki nou bann ladans tradisyonnel i ini nou.

 

En kontribisyon Lenstiti Nasyonal pour Kiltir, Leritaz ek Lar Sesel

Ekrir par Mandy Bertin

More news