Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Education

Lakres Anse Etoile i ouver sant laprantisaz |21 November 2022

Lakres Anse Etoile i ouver sant laprantisaz

Lakres Anse Etoile in ouver son sant laprantisaz pour ranforsi lo devlopman edikasyonnel bann zelev.

Louvertir sa sant ti fer Vandredi apremidi dan en pti seremoni kot sa lakres dan prezans reprezantan minister ledikasyon ensi ki serten paran.

Letan i ti pe adres bann envite, direktir lekol primer Anse Etoile, Jacqueline Adolphe, ti dir sa louvertir i mark en zour spesyal dan zot kalandriye, vi ki in materyalize, 3-an apre ki sa sant ti ganny konsevwar par ansennyan ansarz lakres, Sheila Jacques.

Madanm Adolphe ti eksplike ki sa de laklas ki pe servi konman sant laprantisaz ti oparavan en ‘multi-purpose’ court. I’n transformen an de laklas ranpli avek materyo edikasyonnel ki pou servi par zanfan lakres ziska Primer 2.

«Bann zanfan pou kapab fer bokou travay manipilasyon, lir, konte, aktivite degizman, travay entelektyel e pratik. I pou tous bann size parey matematik, angle, franse. Sa ki pli enportan i pou ede dan zot devlopman kot zot pou vwar lenportans viv an fanmiy e sa i a permet enkilke dan zot bann bon valer ek savwar fer dan lavi toulezour,» Madanm Adolphe i dir.

Dapre ansennyan ansarz lakres, ki’n osi konsevwar proze, Sheila Jacques, sa sant in materyalize avek bokou led paran ki’n fourni sirtou materyo pour bann zanfan travay avek.

«Parey nou fer zanfan vwar pour dir dan sa bann keksoz nanryen ditou dan   lanvironnman, ou kapab redonn li lavi, parey bwat kartron, boutey vid, bouson, lagrenn bwa-d-tab, makadanm, lakok bernik, bann morso dibwa, ensidswit, tousala nou servi dan nou leson zeneral.»

Mis Jacques i eksplike ki son legzersis i grade depi sa ki pli pti ziska pli gran, vedir zanfan pour fer baze lo zot nivo.

«Nou’n fer sir nou’n enkli bann aktivite dan lavi toulezour pour zot kapab mannye tel ki aprann drese, aranz lili, oubyen sanz zot tousel,» Mis Jacques i dir.

I’n remersye tou paran ki i dir in devoue pour sa proze vin en realite, menm si de fwa zot lebra ti’n tonbe, vi kantite letan ki ti pe pran zot.

Se Marie-Françoise Ally ki ti dir mo remersiman lo lapar tou lezot paran dan sa seremoni, e eksprim satisfaksyon ki zot in form parti en proze sitan enteresan e enportan pour lekol.

Seremoni Vandredi ti osi enkli plizyer performans par bann zelev dan lakres zot menm, depi sanson ziska poenm.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre serten moman for seremoni louvertir sa sant.

 

Patsy Canaya

Portre par Louis Toussaint

More news