Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Gannyan Zenn Artis Lemonn Kreolofonn i resevwar zot pri |26 October 2022

Gannyan Zenn Artis Lemonn Kreolofonn i resevwar zot pri

Bann gannyan dan en portre souvenir avek envite (Portre par Joena Meme)

• Zot travay i dan en legzibisyon Carrefour des Arts

 

Bann meyer dan konpetisyon Zenn Artis Lemonn Kreolofonn ki target bann aze depi 4-an ziska 21-an in yer bomaten resevwar zot pri dan en seremoni kot galeri Carrefour des Arts, anvil, e osi ekspoz zot travay pour piblik.

Sete sef egzekitiv Konsey Nasyonal pour Lar ek Artizana (NACC), Jimmy Savy, ki ti lans sa levennman dan prezans sekreter prensipal pour Kiltir, Cecile Kalebi; anbasader pour kiltir, Patrick Victor; bann reprezantan Konsey Nasyonal pour Lazenes; bann partisipan; zot paran ensi ki reprezantan sa bann lekol.

Sa levennman anyel lo kalandriye Festival Kreol i enn ki donn sa bann etidyan sans pour demontre zot talan artistik e sa lannen zot ti pe travay anba tenm lenstriman tradisyonnel.

Letan i ti pe adres zot, Msye Savy ti dir ki sa tenm in permet sa bann zenn artis fer resers e aprofondir zot konnesans lo ki bann lenstriman ki mizisyen ti zwe dan lepase pour egey popilasyon en anmenn lazwa de viv.

« Lobzektif NACC parey tou le lannen se fer bann zenn avantire e dekouver bann aki kiltirel tradisyonnel kin fer nou vin sa ki nou ete ozordi. Anmenmtan ki zot apresye levolisyon ek son mervey i enportan ki zot konn kwa ki ti egziste avan. Parey nou moto i dir ‘En lizye lo lepase, en lizye lo lavenir’,» dapre Msye Savy.

I annan wit lekol ki’n partisip dan sa konpetisyon e sa i enkli lekol primer Anse Boileau avek 16 desen, Pointe Larue 3 desen, Baie Lazare 4 desen, Bel Ombre 12 desen, e lo kote segonder, Mont Fleuri avek 3 travay, International School Seychelles (ISS) avek 85, e Anse Royale avek 2. Tandiski Lenstiti pour Lar lo kote pos-segonder ti annan 6 maket ek 5 desen.

Bann gannyan dan sak kategori i konm swivan : pour 4 a 7-an, gannyan i Riyadh Rose sorti lekol primer Anse Boileau ki ranport li materyo lar fourni par NACC ek 2 voucher pour en tournen dan pti soumaren sponsor par Semi sub Seychelles.

Pour kategori 8 a 13-an, se Abigael Nourrice sorti ISS ki gran venker e li osi i ranport menm pri.

Kategori 14 a17-an gannyan i Chloe Rioux osi ISS ki resevwar en voucher ofer par semi-sub café ek materyo lar.

Dan kategori 18 a 21-an, pri ti al pour Joshua Nourrice sorti kot Lenstiti pour Lar, ki osi resevwar menm pri.

Fodre note ki tou gannyan ti osi resevwar en trofe dan laform en koko-de-mer ofer par Konsey Nasyonal Lazenes (SNYC).

Tou le 136 travay ti osi ganny rekonpanse kot bann zenn artis ti resevwar en pti kado sakenn, ki ti aksepte par en reprezantan sak lekol.

Apre sa bann envite ti kapab vwar tablo ek desen bann artis anndan kot Carrefour des Arts.

Enn parmi bann pli zenn partisipan Abigael Nourrice, ki ti enpe timid, ti kantment eksplik Seychelles NATION son travay.

«Mon’n swazir tanbour moutya pour mon desen akoz i form parti nou kiltir.»

Par deryer li dan sa kategori ti etidyan primer Bel Ombre, Mathia Charlot dan dezyenm pozisyon. «Mon kontan desinen prezan mon’n anvi vin dan konpetisyon e mon kontan mon’n sorti dezyenm. Mon pe al met sa trofe koko-de-mer dan mon lasanm,» Mathia i dir.

Samuel Confiance osi in sorti dezyenm dan son kategori 18 a 21-an e dir Seychelles NATION ki in demontre lanmizik dan son tablo. «Konmsi ki kalite santiman lanmizik i evoke, i kolore, i kler e vivan menm si nou pa kapab vwar li, sa ki mon’n mete dan mon tablo se sa ki pe demontre lanmizik pour mwan,» i dir.

Sa zenn artis 19-an i dir menm si i pa ti pe ekspekte ranport en pri, i fyer akoz i konnen konpetisyon ti vreman for sa lannen.

Komite Festival Kreol in remersye tou bann ‘sponsors’ ki’n vin devan pour fer sa levennman en sikse e sa i enkli Semi-sub Seychelles, Cable & Wireless Seychelles (Limited), NACC, SNYC ek Doubleclick.

 

Patsy Canaya

More news