Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Sacs i entansifye son zefor pour ki tou artis i ganny zot rekonpans apropriye |01 June 2019

Sacs i entansifye son zefor pour ki tou artis i ganny zot rekonpans apropriye

Trezorye Gallen Bresson pe prezant son rapor

Tou sanson ki ganny zwe lo radyo ek televizyon SBC, ensi ki lo bann diferan stasyon FM, i ganny dokimante e laranzman neseser i ganny fer pour ki peyman redevans, oubyen ‘royalties’ i ganny fer avek bann artis, oubyen prodikter.

Sa ti ganny anonse pandan rankont anyel Sosyete bann Oter ek Konpoziter Sesel (Sacs) ki ti deroul kot Sant Konferans Enternasyonal (ICCS) Mardi pase.

Sa rankont ti lokazyon pour bann manm demann kestyon e osi fer sorti bann pwen pertinan ki zot krwar pe direkteman afekte zot lendistri.

Ti osi ganny fer resorti kot sa rankont ki peyman redevans i ganny distribye de fwa par lannen, e ki bann manm in fini resevwar peyman pour 2015, 2016, 2017 e osi premye pour lanmwatye 2018.

Sacs pe ansemomantravay lo peyman pour dezyenm lanmwatye 2018 ki pou ganny distribye tre byento.

Sa rankont, ki ti ganny asiste par plizyer santer ek mizisyen lokal, ti loportinite pour zot ganny en apersi e ganny met azour atraver bann diferan rapor lo bann devlopman, progre e osi defi sa sosyete pour sa dernyen lannen.

Ti osi ganny fer resorti ki malgre ki Sacs in fer plizyer progranm sansibilizasyon vizavi bann artis dan lepase, sirtou lo lenportans anrezistre zot travay, sa sosyete i santi ki plis travay i devret ganny fer an term ledikasyon ek lenformasyon, an vi ki plizyer manm pa ankor byen konpran fonksyonnman sa lorganizasyon.

Sa i enkli lalwa orizinalite, lafason ki bann peyman i ganny distribye, e osi bann diferan konstrent ki retard peyman.

Ti osi annan mansyon spesyal pour bann manm lo bord Sacs ki menm si zot annan zot lokipasyon profesyonnel zot fer en tre gran zefor pour zwenn lo en baz tou le mwan ler i posib pour asire ki sa sosyete i kapab delivre lo son bann lobzektiv. Zot osi donn bokou lezot lasistans sak fwa ki sekretaryat i bezwen zot led.

Bann manm lo bord Sacs i konpri Msye David Andre ki tyermenn, Msye Jimmy Savy ki sekreter, e trezorye i Msye Gallen Bresson.

Bann manm ordiner i Msye Patrick Joseph, Msye Alain Bacco, e Msye José Charles.

Sekreter prensipal pour Kiltir, Manmzel Cecile Kalebi, i reprezant gouvernman, tandiski Madanm Cindy Phillips i responsab ladministrasyon sa sosyete.

An term partenarya, Sacs in lyez avek bokou lezot lorganizasyon lokal e osi enternasyonal pandan sa bann dernyen letan pour asire ki i vin pli efektiv e ki son bann manm i benefisye o maksimonm.

Enn parmi ban lakor pli enportan ki Sacs in sinyen se en lagreman avek Lotorite Laysenns Sesel (SLA) ki pou permet zot kolekte redevans avek bann biznes ki servi lanmizik lo en baz komersyal.

Atraver sa lagreman, okenn letablisman ki servi lanmizik dan okenn fason ou en lot pou bezwen prezant SLA avek en sertifika sorti kot Sacs avan ki zot permi i ganny renouvle. Sa sertifika i tonm anba Copyright Act 2014 ki site ki tou prodwi ‘Copyrighted’ i sipoze ganny peye.

Lofis Sacs in osi lyez bokou avek Lorganizasyon Mondyal pour Propriyete Entelektyel (WIPO) ki son sant konminikasyon i baze Zenev, Laswis.

In osi annan lyen direk avek bann lezot partenarya tel ki CISAC, COSOMA ek MASA.

Sacs pe aktyelman prepare pour siny nouvo lagreman avek CONSON – Sosyete drwa doter pour Nizerya, Masa pour zil Moris, e CAPASSO ki kolekte pour rezyon Lafrik lo platform nimerik, tel ki Youtube ek Itune.

 

Bann lezot pwen enportan konsernan Sacs

  • Depi ki Sacs in lanse an Septanm 2005 ziska la, in annan antou en total 222 manm e ankor 25 lo pending.
  • Sacs ti zwenn avek Prezidan Danny Faure an Novanm 2016 kot i ti agree pour finans sa sosyete avek en sonm R200,000 spesifikman pour saler staf.
  • Sacs in partisip dan diferan seminer organize par biro Drwa Doter ek biro Propriyete Entelektyel.
  • Pandan lannen 2015 – ziska prezan – biro Sacs in resevwar plis ki 80 nouvo travay mizikal, ki enkli albonm ek single.
  • Kont Sacs pour 2015, 2016 ek 2017 in ganny odite par MM Associates.
  • Sacs in lyez avek National Copyright Administration of China (NCAC) letan ki en delegasyon Sinwan ti vin vizit son biro. Zot ti osi fer en miting pour diskit plizyer size relye avec drwa doter e zot in menm siny en lagreman bilateral boner Zanvye sa lannen.

More news