Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Lafet Moutya Sesel i lanse ofisyelman dan en lanbyans kalm |01 September 2022

Lafet Moutya Sesel i lanse ofisyelman dan en lanbyans kalm

En pe lanbyans pandan sa sware

Lanbyans i kalm, en pti labrin divan pe vante. Dan Grann Kaz, bann blan pe detann avek en pti vals. Dan bitasyon anba, bann travayer pe okipe, pe pyose. Lafatig ek fristrasyon in anvai zot e tou sa i ganny devide dan en moutya, son tanbour i rezonnen, lafimen dife melanze avek lapousyer i kree sa lanbyans pour sa moutya.

Sa ti fason ki lansman ofisyel Lafet Moutya Sesel ti deroule Mardi swar kot Domaine de Val des Près.

Konpare avek bann seremoni louvertir, sa enn ti enn avek en diferans kot ti en demonstrasyon e montaz lavi lontan kot nou zanset ti sant zot soufrans atraver moutya.

Prezan kot sa seremoni ti serten minis, sekreter zeneral pour Lenstiti Nasyonal pour Kiltir, Leritaz ek Lar Sesel David Andre, sekreter permanan kot lenstiti, Cecile Kalebi, parmi plizyer lezot envite.

Sa lansman ti osi pour mark revokasyon sa lalwa pa bat tanbour apre 9er diswar. Sa lalwa ti vin an fors an Out 1935 e ganny revoke an Out 2018.

Lafet Moutya Sesel annefe in demare depi Lendi sa semenn e pou termin Sanmdi avek en gran sware moutya dan sant lavil.

 

En kontribisyon

More news