Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Lasistans tanporer ofer par gouvernman |13 August 2022

Lasistans tanporer ofer par gouvernman

(Gos a drwat) Denise Clarisse, Lenny Palit ek Brenda Morin pandan konferans avek lapres yer (Portre par Louis Toussaint)

Minister finans i donn en bilan pour mwan Zilyet

 

Minister Finans, Planifikasyon Nasyonal ek Komers i dir ki pour mwan Zilyet in annan 14,506 dimoun anba Lazans Proteksyon Sosyal (ASP) ki’n benefisye avek lasistans tanporer ofer par gouvernman e sa i enkli 8827 pansyoner, 1072 pour envadilite, 1581 dezabilite e 3,026 home carers.

An sa ki konsern travayer gouvernman, sa sif i 958, e pour sekter prive ek bil kouran sa i 920 laplikasyon pour mwan Zilyet.

Sa bann sif ti ganny devwale pandan en konferans lapres kot sekretaryat sa minister, Liberty House, yer apremidi par direkter zeneral pour Planifikasyon Nasyonal, Lenny Palit, akonpannyen par sef egzektitiv ASP, Brenda Morin, e direkter zeneral pour bann Zafer Kominoter, Denise Clarisse.

Msye Palit ti eksplike ki pour le moman, zot napa sif pour sekter parastatal akoz zot ankor pe rod en sistenm ki efikas pour sa group soumet zot bann lenformasyon.

“Peyman in fini fer pour gouvernman pour Zilyet me pour parastatal lekspektasyon se ki zot ti pou soumet zot ‘payroll’. I annan enpe ki’n fer, me selman nou pou koz avek bann parastatal pour fer sir nou rod en sistenm pli efikas pour ki tou dimoun ki devret ganny sa sipor atraver gouvernmen ek parastatal i kalifye imedyatman”.

Msye Palit i dir ki pour lemoman sonm ki’n peye avek bann kliyan ASP anba progranm pansyoner, envalidite ek dezabilite, in ariv en total 5 milyon roupi pour Zilyet. Tandiski sonm pour ‘home carers’ in ariv en sonm 1.5 milyon roupi pour Zilyet.

«Si nou repet sa pour mwan Out i pou tonm plizoumwen parey. Me pour larestan sekter, nou ankor pe travay lo bann laplikasyon, e nou ava anonse plitar,» Msye Palit i dir.

Antretan in osi dir ki bann dimoun ki’n pran retret boner e ki zot pansyon i par anba R9000, me zot pa ankor ariv laz retret ki fer zot pa pe ganny benefis retret, zot pou kapab fer laplikasyon zot osi pour ganny sa lasistans.

I dir en defayans ki’n obzerve se bann kont ki pa aktiv ki i dir ti pou diskalifye bokou dimoun.

La i dir in annan serten konversasyon avek Labank Santral pour esey asiste gouvernman.

« Nou’n apros labank santral e atraver labank santral, sistenm banker pou esey gete ki kalite led zot kapab donn nou e bon nouvel pour lemoman, sistenm banker in aksepte pour zot konpran sirkonstans sa legzersis me plis lenformasyon pou ganny donnen lo la plitar. Alors desizyon pour lemoman bann kont ki ti dorman, nou pour fer sa bann dimoun konnen me selman zot pou kalifye pour sa lasistans.»

Antretan Minister Finans, Planifikasyon Nasyonal ek Komers in rapel dimoun ki dernyen dat lanrezistreman pour peyman Out i le 16 ek 17 Out.

Nou ava rappel ki lanrezistreman pour travayer sekter prive pour lasistans tanporer pour saler ziska R9000 ti konmans le 26 Zilyet e sa lasistans pou donnen pandan sis mwan.

Anba sa progranm, en saler R8500 i kalifye R500 tandiski saler ant R8500 a R9000, si sa endividi pe ganny R8600 par egzanp, la i pou ganny sa diferans, dan sa ka R400.

Minister Finans, Planifikasyon Nasyonal ek Komers in met anplas ladres ‘email’ - TGMSenquiries@gov.sc ensi ki en Hotline 190 e en nouvo nimero telefonn – 2606368 – pour nenport dimoun ki bezwen bann klarifikasyon.

 

Patsy Canaya

More news