Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Education

Konkour ‘Les Zanfan Reste Zanfan’ |20 July 2022

Konkour ‘Les Zanfan Reste Zanfan’

Bann gannyan dan en portre souvenir

Plaisance segonder, SBSA gran venker

 

  • Elyn Boudanne ek Jean-Luc Barra meyer orater

 

Lekol Plaisance segonder ek Lakademi Letid Biznes Sesel (SBSA) i gran venker konkour diskour lo tenm ‘Les Zanfan Reste Zanfan’ ki ti lanse par konsey Nasyonal pour Zanfan (NCC) dan kad ‘Festival Zanfan’ an Zen sa lannen.

Meyer orater pour segonder i Elyn Boudanne aze 13-an sorti dan S2(1) lekol Plaisance tandis ki meyer pour pos-segonder i Jean-Luc Barra aze 19-an sorti SBSA.

Sa final konkour diskour pour bann lekol segonder ek pos-segonder ki ti fer Lendi le 11 Zen pour preski en zournen kot Sant Konferans Enternasyonal (ICCS), ti’n ganny organize par Lakademi Kreol Sesel anba direksyon Lenstiti Nasyonal pour Kiltir, Leritaz ek Lar Sesel an kolaborasyon avek NCC ek Minister Ledikasyon.

I ti deroul dan prezans Premyer Danm, Linda Ramkalawan; sef egzekitif NCC, Yasmin Umarji; direkter Lakademi Kreol Sesel Flora Ben-David; paran; ansennyan ek zofisye sa bann lorganizasyon ek minister mansyonnen.

Dan dezyenm pozisyon dan kategori segonder ti lekol Belonie e dan trwazyenm e katriyenm pozisyon ti de lekip sorti dan lekol Beau Vallon.

Lenstiti Lar ek Desen Sesel (SIAD) ti pran dezyenm pozisyon pour pos-segonder e dan trwazyenm ek katriyenm pozisyon ti Lenstiti Ledikasyon Ansennyan Sesel (SITE) ek Lekol Letid Avanse (SALS) respektivman.

An gro, bi sa konkour diskour sete pour metriz lar rakonte oubyen koz an piblik, valoriz, promouvwar e devlop Lalang Kreol Seselwa, devlop personalite ek konfidans, eksprim zot lekor apartir en tenm, e pour devlop sa sans kritik e pour analiz e reflesir profondeman lo tenm ‘Les Zanfan Reste Zanfan’.

Apard ki Elyn konman orater prensipal, lezot manm lekip lekol Plaisance segonder ti konpri son prezidan, Marco Agrippine aze 13-an e orater adzwen, Trisha Hoareau aze 12-an. Zot osi zot sorti dan S2(1). Zot topik ki zot ti koz lola ti lo sekirite bann zanfan depi kot lakour, dan lekol e dan kominote ki pour zot pa an bonn sante. Sete Premyer Danm Ramkalawan ki ti prezant zot avek zot pri.

Ms Boudanne ti dir i pa ti ekspekte pour rakle sa tit meyer orater me kantmenm i kontan ki in gannyen. I ti fer remarke ki li konman en ‘Peer Educator’ e osi en ‘Prefect’, i ganny bokou konplent par bann zafan an sa ki konsern ‘bullying’ e lezot form labi ki zot fer fas avek, ki montre ki zanfan pa an sekirite preski partou. Son lekip ti dir ki zot ti’n swazir sa topik pour fer dimoun konnen ki problenm bann zanfan pe fer fas avek e anmenmtan pour demann zanfan pour pran enpe plis zot responsabilite anver zot drwa ki zot annan.

Lo son kote, Jean-Luc Barra ti dir ki mannyer i ti’n vwar konpetisyon ti pe deroule, i ti en pe konfidan ki i ti kapab ranport pri pour meyer orater. Lezot manm son lekip ti Sheerani Marguerite (17-an), Rebecca Robert (17-an) e Jah-Kellah Poris (17-an). Zot ti dir ki menm si zot ti annan enn pti lafreyer, zot ti ase konfidan ki zot ti pou sorti premye. Topik pour fer zot pwen sorti ti varye tel ki lenportans teknolozi, ledikasyon e zwe, parmi lezot, ki si zot ganny fer anba gidans, zot a kapab ‘les zanfan reste zanfan’.

Jean-Luc ti dir i swete ki bann pwen ki’n ganny met devan par tou bann lekip i a kapab ganny ekoute e osi enplimante pour benefis bann zanfan.

Sete sekreter prensipal (PS) pour Kiltir, Cecile Kalebi, ki ti prezant zot avek zot pri.

Madanm Umarji ek Madanm Ben-David ti dir ki zot ti byen satisfe ki mannyer sa konkour ti’n deroule e ki zot pou travay an kolaborasyon pour fer sir ki bann lazans ek minister konsernen, ensi ki manm piblik, zot ganny akse avek tou pwen ek konsern ki bann zanfan in pase dan sa konkour.

Manmzel Vanessa Labrosse, zofisye serser literatir ek tradiksyon kot Lakademi kreol, ti dir ki tou lekol segonder ti pran par dan staz eliminasyon tandis ki zis Lenstiti Nasyonal pour Letid Lasante ek Sosyal (NIHSS) ek Lakademi Maritime ki pa ti partisipe.

I ti azoute ki tou le lannen Lakademi Kreol i fer aktivite pour zafan pour promouvwar lalang kreol e vi ki zot ti fer en konkour literer pour zanfan primer ek segonder lannen pase, sa lannen zot ti deside pour fer sa konkour pour enplik etidyan pos-segonder ansanm ek segonder selman vi topik ki’n ganny swazir.

Sa konkour ti ganny animen par en rakontaz zistwar par Vincent Milius ek en ladans moutya par en group zelev.

Ti osi annan en pri spesyal pour lekip Lakademi Tourizm (STA).

 

Patrick Joubert

Portre par Salome Abel

 

 

 

More news