Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Selebrasyon Lazournen Enternasyonal Lafanmir   |14 May 2022

Selebrasyon Lazournen Enternasyonal Lafanmir   

Minis Zialor pe adres lodyans pandan seremoni yer (Portre par Thomas Meriton)

‘Annou ede fer paviyon

lafanmir flot pli o ankor’

 

Par Patrick Joubert

 

‘Mon Fanmir Mon Leker’ i tenm ki’n ganny swazir par departman Lafanmir dan Minister Lazenes, Spor ek Lafanmir pour selebre Lazournen Enternasyonal Lafanmir ki le 15 Me.

Sa tenm, ki pou ale pour sa prosen 2-an ti ganny lanse par minis responsab sa minister, Madanm Marie Céline Zialor, pandan en pti seremoni ki ti fer yer apremidi dan oditoryonm Docklands.

Prezan ti Minis pour Ledikasyon, Justin Valentin; Minis pour Gouvernman Lokal ek Zafer Kominoter, Rose-Marie Hoareau; bann sekreter principal; sef egzekitif; direkter; reprezantan bann minister, departman, lorganizasyon, antite, sosyete sivil e prive parmi lezot partener.

Pandan sa seremoni, minis ti osi devwal logo sa tenm ki montre en pye dibwa ki son rasin – ki reprezant lantasman ek lanmour dan lafanmir – in byen anrasinen dan en leker. Bann fey zot reprezant diferan manm dan en fanmir. Anvlope dan nou kouler nasyonal, sa logo i endik nou ki konman Seselwa, nou deza en gran fanmir e ansanm nou pou donn plis valer sak mamn nou fanmir.

Dan son ladress, Minis Zialor ti dir ki rezon pour lans sa tenm se akoz fanmir i sa pwen santral pour anmenm transformasyon dan pei menm parey sa leker ki pwen santral dan nou lekor pour fer nou viv.

I ti azoute ki zot osi anvi donn en latansyon spesyal lafanmir dan Sesel ki’n andekadans pour en bon pe lannen e anmenn li lo en nivo kot lanmour, swen, konpasyon ek lapartaz i rennyen parmi nou dan nou pei.

Minis Zialor ti fer resorti ki menm si Lazournen Lafanmir i le 15 Me, selebrasyon pou ale pour en mwan ziska le 15 Zen. Vi ki bann aktivite pour sa mwan plen pa pou neseserman sorti kot son minister, i ti lans en lapel ek tou group ek endividi pour fer kantmenm en zefor pour organiz enn oubyen de aktivite pour ede flot paviyon nou lafanmir anler.  

I ti dir ki dan enn son vizit ki i ti fer an Cyprus resaman, ansanm avek son koleg minis pour ledikasyon, Minis Valentin, zot ti etonnen par fason ki striktir sosyal i fonksyonnen laba kot napa ‘foster homes’ akoz ler en dimoun i aze se fanmir ki okip li e osi ler en zanfan i perdi son paran se son fanmir ki okip zot osi.

I ti dir ki se sa standar ki i ti a kontan vwar dan Sesel e ki nou bezwen konmans travay ek nou bann fanmir pour ariv en zour lo sa standar, enpe menm parey i ti ete Sesel dan bann letan lontan.

Osi pour adres bann ki ti la ti sekreter prensipal pour Lafanmir, Clive Roucou. I ti dir ki sa lazournen lafanmir i a ede pour fer refleksyon lo lenportans lafanmir enkli nou rol, responsabilite ek nou lanmour anver nou fanmir, nou prosen e anver sosyete an zeneral.

Msye Roucou ti osi met lanfaz ki lafanmir i reste labaz e fondasyon nou sosyete. I ti lans en lapel ki nou atrap nou fanmir for, viv avek lanmour, e donn lenportans nou fanmir, ki koumsa nou avar batir en sosyete solid.

Pandan sa seremoni ti osi annan plizyer prezantasyon par bann partener sorti kot Konsey Nasyonal Lazenes (SNYC), Konsey Nasyonal pour Zanfan (NCC), Konsey Nasyonal pour Spor (NSC) ek departman Lazenes ek Spor, lo bann progranm ki zot pe fer e bann nouvo ki zot pou fer, baze lo mantal, refleksyon e fizik parmi lezot, ki pou ede met nou bann fanmir ansanm ki a osi fer pei vin pli for e pli rezilyan kont bann fleo sosyal.

Ti osi annan en refleksyon par Paster Lynda Elizabeth, sorti kot ‘The Virtuous Seychelles Women’, ki ti demande ki nou tourn ver nou kreater pour gerizon pour tou nou problenm.

Seremoni ti termin avek animasyon par trwa zenn ki ti resit poenm e sante.

 

More news