Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Education

Lansman lannen skoler pour 2022 |18 January 2022

Lansman lannen skoler pour 2022

Minis Valentin (Portre par Jude Morel)

«Nou annan leksperyans, e nou konnen ki nou pe ekspekte,» Minis pour Ledikasyon i dir

 

«Ozordi, preski parey lannen pase, nou pe konmans nou lannen skoler anba menm sirkonstans, kot nou’n pri dan seklizyon en pandemi e nou war ki nou bezwen reste alekar pour esey redwir lasenn transmisyon e deal avek sa viris.»

Minis pour Ledikasyon Justin Valentin ti fer sa deklarasyon yer pandan son mesaz annyel pour lans lannen skoler 2022.

I ti dir ki anba gidans Minister Lasante, Minister Ledikasyon ek lezot letablisman skoler dan Sesel in bezwen reaziste progranm skoler pour fer li plizoumwen a zistans ki prezansyel.

Minis Valentin ti azoute ki menm si nou pe koz modernizasyon, sa mwayen laprantisaz i reste en defi pour lekol piblik, osi byen ki lekol prive.

«Me akoz volonte bann travayer ledikasyon, akoz nou dezir pour redwir lenteripsyon dan laprantisaz, nou pe koste nou lafors pour fer ki laprantisaz a zistans i vin plizoumwen normal, donk mon pe lans lannen skoler 2022 pour mazorite etidyan dan striktir lekol piblik e prive, bokou pli optimistik ki lannen pase,» i ti dir, an azoutan ki nou annan leksperyans, e nou konnen ki nou pe ekspekte.

Minis Valentin ti dir ki ledikasyon i reste en sirvivan sa pandemi, e ki bann mezir ki sakenn bann endividi in fer, sirtou sa kapanny pour vaksin bann adolesan ek ansennyan in kontribye pour apez sitiasyon.

Avek sa, in lans en lapel pour ankouraz bann adolesan ek ansennyan ki pa ankor pran zot vaksen pour fer li.

I ti azoute ki ansanm nou pe dekouver bann nouvo mwayen ansennyen, e ki nou ankor kapab aziste nou loperasyon dapre bann konteks lokalize.

Minis Valentin ti osi fer resorti ki nou ankor kapab zwenn en gran poursantaz bann etidyan, malgre legzizans zistans sosyal.

«Byento nou pou etabli ki poursantaz etidyan vreman ki pa pe ganny akse avek leson a distans ki nou pe ofer, me demann ki mon pe fer ozordi se pour ankouraz bann ansennyan pour konn zot etidyan e fer ki leson i ariv kot zot dan en mwayen pli apopriye,» i ti dir.

Minis Valentin ti osi azoute ki i pe kont lo tou ansennyan pour fer ki sa demann i vin en realite, e ki i pe osi demann bann paran pour ed Minister Ledikasyon pour akonplir sa target, ensi ki bann lazans ek lorganizasyon ki dan en pozisyon pour ede, pour zot osi zwe en rol e donn en sipor dan sa demars.

I ti osi lans en lapel avek bann etidyan pour donn zot korperasyon ek volonte pour etidye e konpran konteks sa travay ki pe ganny fer pour ed zot sirmont bann defi e akonpli zot bann target akademik.

«Sa sistenm ledikasyon i krwar dan zot byennet, donk fer ki etidye i vin zot pasyon priyoriter, sirtou dan sa moman difisil,» Minis Valentin ti azoute.

«Sa lannen nou pou met lanfaz dan bann diferan lenstitisyon skoler anmezir ki nou aprofondi e amelyor bann zouti legal pour fer ki nou lentervansyon dan lekol i fonde dan bann kad legal. Nou pou promot en azanda anba tenm fer lekol for. Dan en fason byen stratezik, mon’n reaziste fonksyon ek biro prensipal pour li vin pli siportiv dan plas direktiv.

Donk, bokou responsabilite pou ganny transfer dan lekol. Sa proze pour fer lekol vin pli otononm pe byen progrese e pe ganny akonpli par faz,» i ti osi fer resorti.

Minis Valentin ti egalman azoute ki ansennyan i reste en lafors pli enportan dan devlopman e realizasyon bann proze kot lekol, e ki sa platform ‘Teachers’ Voice Initiative’ pe byen ganny eksplore e sa lannen, i pou ankor donn lavwa bann ansennyan dan transformasyon bann aktivite pedagozik dan zot laklas.

«Mon kontan ki mon’n kapab apros bann lekol prive pour nou konmans bann relasyon profesyonnel e mon pou aprofondir sa nouvo platform pour fer ki lansennyman i benefisye e evantyelman zanfan i benefisye,» Minis Valentin ti azoute.

I ti osi promet pour kontinyen pous sa azanda – professional network – pour fer ki bann profesyonnel dan ledikasyon i kiltiv en latmosfer bokou pli entelektyel ki sa enn aktyel e pous osi sa azanda sant priyoriter ki fer ki sa lenstitisyon i a kapab vin en sant ki diriz en laspe devlopman profesyonnel dan nou pei.

Pour konklir, Minis Valentin ti dir ki anmezir ki bann sanzman ek transformasyon i ariv dan bann lenstitisyon, Minister Ledikasyon ava anmas levidans pour vwar ki lenplikasyon ek lenpak bann transformasyon i annan lo laprantisaz.

«I annan en plan anbisye e eksitan pour nou met anplas sa lannen, e i dan sa menm konteks leksitasyon ki mon lans sa lannen skoler 2022 e swet tou dimoun en meyer lannen travay, e ki laspirasyon tou dimoun i kontinyen grandi e ki sa ki nou aprann dan sak lenstitisyon skoler, i itil e volapenn.

Mon demann Bondye Papa pour kontinyen akonpanny nou pandan sa lannen skoler.»

 

Roland Duval

 

 

 

 

 

More news