Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

36enm Festival Kreol: Zenn Artis Kreolofonn 2021 |20 October 2021

36enm Festival Kreol: Zenn Artis Kreolofonn 2021

Bann gannyan dan en portre souvenir avek envite

Zenn artis i ilistre ‘Larsitektir Kreol’ atraver zot travay

 

Ankor enn fwa sa lannen, konkour lar vizyel anba tit ‘Zenn Artis Kreolofonn’ in anmenn bann zenn artis depi laz 4-an ziska 21-an ansanm pour demontre zot konnesans ek talan artistik.

Sa levennman anyel ki tonm dan kad bann aktivite Festival Kreol, organize par Konsey Nasyonal pour Lar an kolaborasyon avek komite lorganizasyon sa festival, in sa lannen deroul anba tenm ‘Larsitektir Kreol’.

Atraver sa tenm, bann zenn artis in enterpret bann diferan letap larsitektir Kreol, depi dan bann letan ansyen, ziska dan letan modern.

Pour sa enn konpetisyon, bann manm ziri ti konpri artis profesyonnel Juliette Zelime ek Danny Sopha, ensi ki ansennyan lar Neil Leon.

Parey avek bann lannen presedan, ankor sa lannen in annan bokou soumisyon dan sak kategori e manm ziri in bezwen fer en legzersis pre-seleksyon vizyel, avan ki bann finalis in ganny deside.

Parmi bann kriter sa konpetisyon ki divize an kat kategori – 4-an a 7-an, 8-an a 13-an, 14-an a 17-an e 18-an a 21-an – se lafason ki tenm in ganny swiv e eksplwate, lenfliyans adilt dan travay zanfan, e osi teknik artistik.

Dan kategori 4-an a 7-an, gran venker i Naeli Rosette sorti Lekol Enternasyonal, swivi dan dezyenm pozisyon par Christian Didon sorti Lekol Plaisance primer.

Dan sa kategori ti napa okenn gannyan dan trwazyenm pozisyon.

Dan group 8-an a 13-an se Shanun Julienne sorti Lekol Endepandan ki gran venker par devan Abigail Nourrice sorti Lekol Enternasyonal ki’n ranport dezyenm pri, swivi par lot etidyan Lekol Endepandan Shandro Clarisse dan trwazyenm pozisyon.

Joshua Nourrice sorti Lekol Enternasyonal i gran venker pour kategori 14-an a 17-an, swivi dan dezyenm plas par Caleb Simeon sorti Lekol Enternasyonal e Salome Abel sorti Lenstiti pour Lar ek Desen (Siad) dan trwazyenm pozisyon.

Dan dernyen category ki 18-an a 21-an, Danisha Marcel sorti Siad ti gran venker, par devan Johannes Knowles ki’n fini dan dezyenm pozisyon. En lot etidyan Siad Stephie Monthy ti fini trwazyenm an zeneral dan sa kategori.

Bann venker sa konpetisyon ti resevwar zot pri yer pandan en seremoni ki ti deroul kot galeri Carrefour des Arts dan prezans Mer Lavil Victoria, Msye David Andre; sekreter prensipal pour Kiltir, Manmzel Cecile Kalebi; sef egzekitif Konsey Nasyonal pour Lar, Msye Jimmy Savy parmi lezot zofisye ek travayer sa konsey, ensi ki bann ansennyan ek paran bann zenn artis.

 

Roland Duval

Portre par Joena Meme

More news