Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Lazournen Enternasyonal pour Lape |22 September 2021

‘Lape i selman posib si i annan respe mityel’ – United Seychelles

 

United Seychelles i senserman krwar lape i selman posib si i annan respe mityel. Nenport ki sosyete ki propaz laenn e refize aksepte lopinyon diferan pa pou zanmen konn vre lape.”

Sa i vin dan en mesaz sorti kot United Seychelles alokazyon Lazournen Enternasyonal pour Lape.

Teks entegral sa mesaz i lir koumsa:

“Lazournen Enternasyonal pour Lape, mye koni konman Lazournen Mondyal Lape, ti ganny etabli an 1981 dan Lasanble Nasyonal Zeneral Nasyonzini.

“Sa lazournen, ki ganny obzerve le 21 Septanm toulezan, i en lazournen kot tou nasyon e pep i ganny envite pour onor sa zour par sesasyon bann ostilite e konmemor sa zour atraver ledikasyon e met a latansyon piblik tou bann keksoz ki relye avek lape.

“Sa zour i osi en zour kot tou bann ki’n dedye zot lavi pour met en lafen avek bann konfli e promouvwar lape zot ganny onore.

“Lape dan limenm i en konsept ki dekrir en sosyete kot tou dimoun i ko-egziste e viv an armoni, kot napa ni vyolans ek ostilite, kot dimoun i santi zot lib.

United Seychelles i senserman krwar lape i selman posib si i annan respe mityel. Nenport ki sosyete ki propaz laenn e refize aksepte lopinyon diferan pa pou zanmen konn vre lape.

“Nou demande alors ki i annan tolerans, solidarite e respe, sirtou dan sa letan pandemi Kovid-19. United Seychelles pe alors osi demande ki i annan respe mityel ant le trwa brans gouvernman; fodre napa okenn lesey par en brans gouvernman pour enfliyans en lot pour fer ditor sitwayen pour senpleman anmenn lenzistis e konfli dan nou sosyete.

United Seychelles i krwar ki lape pou rennyen si i annan lazistis sosyal e ki alors nou bezwen retenir nou prensip nob ki met zonm o sant tou devlopman.

United Seychelles i swet tou Seselwa e tou dimoun dan Sesel en bon lazournen e ki nou a kapab devlop sa leta lespri ki rann nou konfortab e anpe dan nou pei.”

 

Kominike sorti kot United Seychelles

More news