Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

‘Lafanmir Pti Lepa’ – en nouvo albonm nef sanson pour konmemor Lannen Lafanmir   |02 September 2021

‘Lafanmir Pti Lepa’ – en nouvo albonm nef sanson pour konmemor Lannen Lafanmir   

En nouvo albonm nef sanson diferan stil e zanr dedye a lafanmir in ganny prodwi pour onor, promouvwar e ankouraz bann fanmir.

Sa albonm i rezilta travay en lekip ki ti formen lafen Zanvye sa lannen pour rod fason inovativ pour propaz mesaz levek Dyosez Katolik Sesel, Monsenyer Alain Harel, lo lafanmir dan tou kwen pei.

Sa lekip ki dirize par koup Christopher e Gina Adelaide, de laik angaze dan legliz, i osi konpri Viker Zeneral Per Eric Leon osi byen ki plizyer lezot parwasyen.

Christopher Adelaide ek son lekip in travay an pros kolaborasyon avek Monsenyer Harel lo tenm ‘Lafanmir’ pour prodwi sa konpilasyon nef sanson.

«Sa bann letan, anba restriksyon enpoze par Lotorite Lasante Piblik, bann fidel pa ti pe kapab rasanble an kominote. Lekip ti santi ki lanmizik ti enn bann fason ki en gran parti popilasyon ti pou kapab ganny touse,» Gina Adelaide, portparol sa group in dir.

‘Lafanmir, Pti Lepa’ i tit sa albonm ki’n enspire par tenm ‘Pti Lepa’ anba ki nou pe viv sa lannen lafanmir. Bann sanson in konpoze par Christopher, Gina ek Per Eric respektivman me zot in ganny enterprete par diferan fanmir, zanmi ek parwasyen Sent Fanmir Nazareth, Grand Anse Mahé ki’n osi enkli bann zanfan ek bann zenn.

“Bann lanmizik ek sanson i varye depi ‘slow’, ‘reggae’, ‘dancehall’ ek moutya avek bann parol ki pour ed bann fanmir priye, medite e repran konsyans valer ek labote lafanmir.

Parmi bann sanson, i annan ki pou ed nou apresye maryaz, bann ki pou ed nou apresye nou menm konman en kado pour nou prosen e rekonnet nou prosen konman en kado, bann ki pou ofer Senyer bann soufrans ki bokou fanmir i rankontre e remersye Senyer ki touzour la pour sov nou e konsol nou,” Gina in dir.

I’n fer remarke ki pei i ankor dan milye en pandemi e pe viv bokou difikilte.

«Byensir, lafanmir pa pe ganny eparnye. Me nou ganny envite pour persevere, pour pran letan, pour avanse, dousman me sirman. Annou kontinyen nou zefor pour apros pli pre avek kanmarad, pli pre avek nou bann proze lavi e sirtou pli pre avek Bondye. Levanzil lafanmir i bezwen kontinyen propaze pandan sa letan difisil, kot bann fanmir pa pe neseserman aksed led atraver lekout, lakonpannyman, bann sesyon formasyon ek lezot aktivite akoz restriksyon mouvman ek kontak fizik ki limite,» Gina in fer resorti.

Fodre dir ki lafanmir in touzour ganny apresye konman pilye en sosyete. Se apartir lafanmir ki en sosyete i ganny son fondasyon pour sirtou kontinyen viv e sirviv. Lafanmir i alors en gran siny lesperans pour tou imen nenport ki krwayans ou lafwa ki nou swiv. Se pour sa rezon ki legliz Katolik Sesel in vreman akey deklarasyon Lepap François ki’n dedye sa lannen konman Lannen Lafanmir.

Tou dimoun pe alor ganny envite pour met enn sa albonm dan zot koleksyon. Bann parwas pe deza pran rekomann bann dimoun ki anvi aste en CD ki kout R125 ouswa en pendrive ki li i kout R175. Pou osi annan parol bann sanson dan en pti liv ki pou akonpanny CD ek pendrive e dan sa liv i annan en nimero ki pou ganny antre dan en raffle ki pou tire le 26 Desanm zour Lafet Sent Fanmir Nazareth. Sa lekip prodiksyon i asir piblik ki zot pa pou regrete akoz bann sanson lo sa albonm i tre bon kalite e i en prodiksyon tre o nivo prodwi anba direksyon Msye Eddy Thelemaque kot Relations Sound Studio. Pour plis detay manm piblik ek bann fanmir ki enterese ganny enn sa albonm zot kapab kontakte limero: 2527328/282371.

Antretan, Dyosez i kontinyen dan son zefor pour ede promouvwar, siport e edik lafanmir, e remersye tou parwas ek group ki pe angaze dan sa parkour. Mersi osi tou bann akter, fanmir, e minis responsab pour lafanmir, Madanm Marie-Celine Zialor, pour zot partisipasyon dan proze Pti Lepa.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre serten moman for pandan lanrezistreman sa nouvo albonm ensi ki bann dimoun ki’n partisip dan sa travay..

 

Vidya Gappy

More news